1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тураскаалды тургузупкан

                     Найысылалда «Кызыл» аалчылар бажыңының мурнунда тыва эки турачыларга тураскаал бодунуң олудун ээлепкен. 3,2 тонна тураскаалды турар черинге салырының талазы-биле ажыл база-ла аажок харыысалгалыг дээрзин ону сонуургап келгеннер көрген.  Тываның бүгү кожууннарының чонунуң ачы-дузазы-биле кылган бо тураскаалды тургузар талазы-биле ажылды ТР-ниң Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Шолбан Кара-оол, «Тыва эки турачыларга тураскаал тудуунуң фондузу» хөй-ниити организациязының директору Сагаан-оол Долгар, Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыг кээп көрген.
                   — Бо болуушкун хоорайжыларны сонуургадып турарынга өөрүп тур мен. Хоорайның төвү болгаш, мында улус хөй дээрзин билип тур мен, ынчалза-даа оларның арын-шырайында өөрүшкүнү эскербес арга база чок.  Ам тураскаалды быжыглаары арткан. Удавас тураскаалды куткан скульптор Александр Миронов чедип келгеш, түңнел ажылдарны кылыр. Тураскаалдың байырлыг ажыдыышкыны сентябрь 1-де болур. 2015 чылдан эгелеп Тыва Республиканың Чазаа сентябрь 1 хүнүн Тыва эки турачыларның сактыышкын хүнү кылдыр чарлаанын сактыр боор силер. Ам ол хүннү ийи дугаар демдеглеп тура, маадыр өгбелеривиске тураскаалды ажыдып турарывыска канчап өөрүвес боор! Турас-каал долгандыр чаагайжыдылга ажылдарын чорудуп турган ажылчыннарның ажылы адакталып турар. Оларның күш-ажылын деткип, ам-даа бодуңарның үлүүңер киирип болур силер. Фондунуң агар саны хевээр. Ынчангаш өгбелеривистиң тураскаалы чараш хевирлиг болурунга үлүг-хууңарны ам-даа киирип болур силер – деп, мэр чыылганнарга чугаалап турду. 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.