1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВА АНЫЯКТАР - ПЕКИНДЕ

Бо хүннерде ТР-ниң өөредилге сайыдының оралакчызы Сайзаа­на Товуунуң удуртулгазы-биле Тывадан аныяктар делегациязы Кыдаттың Пекин хоорайда ажыл-албан аайы-биле аалдап четкен.
Россияда Кыдаттың бүрүн эргелиг элчини дээрги Ли Хуэй бистиң республикага аалдап келгеш, ТР-ниң Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол-биле дугуржулга үезинде Кыдатче 11 кижи составтыг аныяктар делегациязын чалаан турган.
Кыдатка барган аныяктар бир ду­гаар хүнүнде чуртуң кол шөлге, кыдат хааннарның чурттап чорааны Тяньаньмэнь болгаш Хоруглуг хоорайга четкеннер.
Чурттуң онзагай черлеринче экскурсиялаарындан аңгыда, Тывадан делегация эң-не баштай Пекинниң дыл болгаш культура университединге ужуражылгага киришкеннер. Ук университет даштыкы дылдар болгаш кыдат дылды өөредир специалистери-биле сурагжаан. Дээди өөредилге чериниң удуртулгазы-биле ужуражылга үезинде бистиң аныяктарывыс Тыва дугайында таныштырылганы кыдат дылга эрттирген. Ол ышкаш ТывГУ биле Пекинниң дыл болгаш культура университединиң аразынга студентилер солчулгазының, Тывага кыдат дыл өөредириниң база өөредилге талазы-биле кады ажылдажылганың дугайында чугааны чоруткан.
Тываның делегациязы ийиги хүнде Аныяктарның бүгү кыдат федерациязының удуртулгазы биле Кыдаттың улустар аразының радиозунуң журналистери-биле ужурашкан. ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының Кыдатче өөредип чорудар аныяктар шилилгези чорудар сорулгалыг эрттирген «Чаңгыс куржаг – чаңгыс орук» деп мөөрейи кыдаттарны сонуургаткан. Ук мөөрейни ам-даа уламчылаарын кыдат тала саналдаан. Ооң тиилекчилерин келир чылын Шанхай хоорайда ШОС (Шанхайның кады ажылдажылга организациязы) чурттарының делегей лагеринче чалаар. База Кыдат биле Россияның аныяктарының аразынга спортчу фестиваль эрттиреринге база Кыдаттың аныяктар организациязы-биле кады ажылдажылгазынга кол дугуржулганы чедип алганнар.
Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс КУР-нуң университеттери, улуг фирмалар болгаш бүдүрүлге черлери-биле удур-дедир харылзаалыг Чжунгуаньцуньнуң эртем-техниктиг парыгынга чедер аргалыг болганнар. Аңаа кыдат компанияларның инновациялыг шинчилелдерин оларга таныштырган. Ында мобильдиг телефон дузазы-биле шоочаны ажыдыптарындан эгелээш, уруглар өөредир роботтарга чедир бар. Ол ышкаш ажыл-агый сайзырадыр дээре дээн инфракструктура база кыдат эртемденнерниң чаа инновациялыг ажылдары-биле аныяктар таныжар аргалыг болганнар.
Бистиң корр.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.