1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тыва Республиканың Баштыңының чарлыктары

Тыва Республиканың Баштыңының – Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле Ш.Ш. Сендини шаңнаарының дугайында

Өрттен кижилерни камгалаарынга көргүскен дидим болгаш шиитпирлиг хөделиишкини дээш Тыва Республиканың Баштыңының – Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле Тыва Республиканың Тес-Хем кожууннуң Самагалдай суурнуң эки турачы өртчүлер дружиназының кежигүнү, хууда сайгарлыкчы Шолбан Шиметович Сендини шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы

Ш.В. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың февраль 21

№ 35

Тыва Республиканың Баштыңының – Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле А.С. Ооржакты шаңнаарының дугайында

Өрттен кижилерни камгалаарынга көргүскен дидим болгаш шиитпирлиг хөделиишкини дээш Тыва Республиканың Баштыңының – Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле Россияның Иштики херектер яамызының «Таңды» полицияның муниципалдар аразының килдизиниң патруль-пост албанының салбыр командири, полицияның старшиназы Анатолий Сергеевич Ооржакты шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы

Ш.В. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың февраль 21

№ 36

Тыва Республиканың «Күш-ажылчы шылгарал» медалы-биле Ш.С. Чанзанны шаңнаарының дугайында

Корум-чурумну болгаш хоойлу-дүрүмнү быжыглаар херекке үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда сыныш чок албаны дээш «Күш-ажылчы шылгарал» Тыва Республиканың медалы-биле халажылгада полицияның полковниги Шолбан-оол Сугеевич Чанзанны шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы

Ш.В. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың февраль 21

№ 37

Тыва Республиканың «Күш-ажылчы шылгарал» медалы-биле М.С. Тарначыны шаңнаарының дугайында

Корум-чурумну болгаш хоойлу-дүрүмнү быжыглаар херекке үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда сыныш чок албаны дээш «Күш-ажылчы шылгарал» Тыва Республиканың медалы-биле Тыва Республика талазы-биле Иштики херектер яамызының хөй-ниити корум-чурумун камгалаар талазы-биле поли­цияның начальнигиниң оралакчызы Март-оол Сергеевич Тарначыны шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы

Ш.В. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың февраль 21

№ 38

Тыва Республиканың Баштыңының – Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле О.М. Чамзырайны шаңнаарының дугайында

Иштики херектер органнарынга хөй чылдарда эрес-шудургу албаны дээш Тыва Республиканың Баштыңының – Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле Тыва Республика талазы-биле Иштики херектер яамызының бирги хоочуннар организациязының чөвүлел кежигүнү, дайынчы хөделиишкиннер хоочуну Олег Монгушевич Чамзырайны шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы

 Ш.В. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың февраль 21

№ 39

«Тыва Республиканың Чаан мөгези» хүндүлүг атты  А.В. Хертекке тыпсырының  дугайында

Национал хүреш — «Хүрешти» сайзырадырынга ачы-хавыяазы болгаш каш дакпыр спортчу тиилелгелери дээш «Тыва Респуб­ликаның Чаан мөгези» хүндүлүг атты Тыва Республиканың спорттуң национал хевирлериниң талазы-биле Республиканың бюджет күрүне өөредилге албан чери уругларга немелде өөредилгениң «Элээди уругларның спорт школазының» национал тыва хүрештиң тренер-башкызы Андрей Валерьевич Хертекке тыпсыр. 

Тыва Республиканың Баштыңы

Ш.В. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың февраль 21

№ 40

Тыва Республиканың Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызының тургузуун бадылаарының дугайында

«Экологтуг экспертиза дугайында» 1995 чылдың ноябрь 25-те № 174-ФХ федералдыг хоойлунуң 6-гы база Россия Федерациязының Суг кодекизиниң 26-гы чүүлдери база ол ышкаш Тыва Республиканың Баштыңының 2012 чылдың август 28-те «Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының тургузуунуң дугайында» № 228 Чарлыы езугаар доктаадырым болза:

1. Тыва Республиканың Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызының капсырылгада тургузуун бадылаар.

2. Бо Чарлыкты «Тувинская правда» болгаш «Шын» солуннарга парлаар.

2. Бо Чарлык албан-езузу-биле парлаан хүнден эгелеп күш кирер.

Тыва Республиканың Баштыңы

Ш.В. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың февраль 25

№ 42

Тыва Республиканың Баштыңының 2013 чылдың февраль 25-те № 42 Чарлыы-биле бадылаан

Тыва Республиканың Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызының тургузуу

Сайыт

Сайыттың оралакчызы

Сайыттың оарлакчызы

Бойдус ажыглалының болгаш долгандыр хүрээлел камгалалының айтырыгларын таарыштырар талазы-биле килдис:

Килдис начальниги – 1 ед.

Консультант – 2 ед.

1-ги категорияның специализи – 1 ед.

Суг курлавырларының килдизи:

Килдис начальниги – 1 ед.

Кол специалист – 1 ед.

Кол специалист – 1 ед.

Экологтуг хайгаарал болгаш экологтуг экспертиза килдизи:

Килдис начальниги – 1 ед.

Кол специалист – 1 ед.

Кол специалист – 1 ед.

Башкарыкчы специалист – 1 ед.

Шупту – 14 ед., ооң аразында күрүне хамааты албан-хаакчылары – 13 ед., Тыва Рес­публиканың күрүне албан-дужаалы – 1 ед.

№ 25 2013 чылдың февраль 28

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.