1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыктары

Тыва Республикада Иштики херектер яамызының тургустунган хүнү-биле Тыва Республиканың иштики херектер ажылдакчыларын Тыва Республиканың Баштыңы — Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле шаңнаарының дугайында

Хөй-ниитиниң чурумун, хоойлу-дүрүмнү, хамаатыларның эргелерин болгаш хостуг чоруун камгалаарын хандырар талазы-биле албан-хүлээлгелерин үлегерлиг күүседип база республиканың иштики херектер органнарынга хөй чылдарда сыныш чок албан ажылы дээш  Тыва Республиканың Баштыңы — Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле

Россияның ИХЯ-ның муниципалдар аразында «Тандынский» килдизиниң начальниги, полицияның полковниги Григорий Николаевич Бойдуну;

Тыва Республикада ИХЯ-ның хууда состав-биле ажылдаар эргелелдиң начальнигиниң хүлээлгезин күүседип турар иштики албанның майору Владимир Николаевич Данзыны шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың март 15  № 63

 

Тыва Республиканың «Шылгараңгай күш-ажыл» медалы-биле И.И. Белековту шаңнаарының дугайында

Алтай Республика биле Тыва Республиканың аразында экономиктиг кады ажылдажылганы хөгжүдеринге база найыралды быжыглаарынга ачы-хавыяазы дээш Алтай Республиканың Күрүне Чыыжы – Эл Курултайның даргазы Иван Итулович Белековту Тыва Республиканың «Шылгараңгай күш-ажыл» медалы-биле шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың март 15  № 64

 

«Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты Г.Ф. Кенденбильге тыпсырының дугайында

Культура болгаш уран чүүл адырынга ачы-хавыяазы база хөй чылдарда үре-түңнелдиг ажылы дээш Кызыл хоорайның  муниципалдыг бюджет өөредилге албан чериниң уругларга немелде өөредилгениң «Надя Рушева аттыг уругларның уран чүүл школазында» домра клазының башкызы  Галина Федоровна Кенденбильге «Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты тыпсыр.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың апрель 11  № 77

 

Тыва Республиканың Баштыңы — Чазааның Даргазының  Хүндүлел бижии-биле шаңнаарының дугайында

Хөй-ниитиниң чурумун, хоойлу-дүрүмнү, хамаатыларның эргелерин болгаш хостуг чоруун камгалаарын хандырар талазы-биле албан-хүлээлгелерин үлегерлиг күүседип турары дээш Тыва Республиканың Баштыңы — Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле

Тыва Республикада Иштики херектер яамызының дүрген хөделириниң тускай отрядының медээ болгаш документ талазы-биле бөлүүнүң улуг инспектору, полицияның майору Чалым-оол Маадыр-оолович Ондарны;

Халажылгада милицияның подполковниги Аяс Чкаловович Хойларакты шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың апрель 11  № 76

 

№ 47 2013 чылдың апрель 20.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.