1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ СОҢГУЛДА КОМИССИЯЗЫНЫҢ ДОКТААЛЫ

Бии-Хем кожууннуң девискээр соңгулда комиссиязының составынга немелделерниң дугайында

2013 чылдың март 2 №61Y307-6 Кызыл хоорай

2010 чылдың декабрь 27-де Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының «Бии-Хем кожууннуң девискээр соңгулда комиссиязын хевирлеп тургузуп эгелээриниң дугайында» №153Y668-5 доктаалы-биле тургустунган Бии-Хем кожууннуң девискээр соңгулда комиссиязының составынга кандидатуралар талазы-биле саналдарны өөренип көргеш, «Россия Федерациязының хамаатыларының соңгулда эргелериниң болгаш референдумга киржир эргелериниң кол-кол магадылалдарының дугайында» Федералдыг хоойлунуң 29 чүүлүнүң 11 пунктузун удуртулга болдургаш, Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязыныңдоктаадыры болза:

1. 1978 чылда төрүттүнген, эртеми тускай ортумак, Туран хоорай чагыргазының херек эмгелекчизи, комиссияның составынга томуйлаар кылдыр чурттап турар черинден депшиттирген Алла Кирилловна Дорвакты Бии-Хем кожууннуң девискээр соңгулда комиссиязының составынга томуйлаар.

2. Бо доктаалды «Шын» болгаш «Тувинская правда» солуннарга парлаар.

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының даргазы  Б.Д. Ондар.

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының секретары М.Ш. Самбала.

№ 37 2013 чылдың март 28, четверг.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.