1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВА: ЧҮС ЧЫЛДЫҢ ЧАҢЧЫЛДАРЫ

Делегей чергелиг фото-делгелге

ТЫВА: ЧҮС ЧЫЛДЫҢ ЧАҢЧЫЛДАРЫ

Чурукчулар бажыңынга делегей чергелиг I “Тыва: чүс чылдың чаңчылдары” деп фото-чуруктар делгелгези июнь 7-де ажыттынган. Аңаа Тываның чурук тырттырыкчыларындан аңгыда, Моолдан, Япониядан, Америкадан, Франциядан төлээлерниң ажылдарын делгээн.

Даштыкы чурттардан киржикчилер Тывага аңгы-аңгы чылдарда аян-чорукчулап чорааш, катаптаттынмас агаар-бойдусту, кайгамчык кижилерни, дириг амытаннарны чурукка тырттырып алган. Делгелгениң кол сорулгазы – Россияның фото-чурукчулар эвилелиниң респуб­ликага салбырын тургузары. Ону чедип алырда, региондан беш чурук тырттырыкчызы үстүнде эвилелдиң кежигүннери болур ужурлуг. Тывада Россияның фото-чурукчулар эвилелиниң кежигүннери чүгле ийи кижи – Май-оол Чооду биле Сергей Еловиков. Артканнарынга профессионалдар аразынче киреринге хөй-хөй делгелгелерге киржилгези четпейн турар.
Россияның камгалал сайы­ды Сергей Шойгунуң болгаш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң тырттырган фото-чуруктары делгелгени көрүп келген аалчыларның улуг сонуургалын оттурган. Эгелеп чоруур чурук тырттырыкчылары арга-дуржулгазы бедик коллегалары-биле кады делгелгеге киришкени онзагай. Россияның Маадыры Сергей Шойгу, ТР-ниң Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолдуң фото-чуруктарын делгеп, көргүзери аныяктарга чоргааранчыг болганы билдингир. 
“Шын” солуннуң чурук тырттырыкчызы Арслан Аракчаа база делгелгеге киришкен. “Мен тыва езу-чаңчылдар болгаш ужурларга тураскааткан үш ажылымны киирдим. Хамның овур-хевирин, Мөңгүн-Тайганың ак-кара сарлыктарын болгаш чылгычы оолду чуруктарымга көргүстүм. Өске коллегаларымның ажылдары база солун болду. Тываның фото-чурукчулар эвилелинче кирер дээш делгелгеге киржип турарым бо” – деп, ол чугаалады. 
Тываның Чурукчулар эви­лелиниң даргазы Шой Чурук делгелгени ажыдып, чыылганнарга байыр чедирген. Фото-чуруктар делгелгезинге 25 киржикчи 49 ажылын көрүкчүлерге таныштырган. 2020 чылда ук эвилел делгелгени база катап эрттирер. Чүгле ооң соонда Россияның фото-чурукчулар эвилелинче кирер кордакчылар дугайында чугаалап болур. 
Фото-делгелгени ТАР-ның ССРЭ-ге кат­тышканының 75 чыл оюнга тураскаадып эрттирген.

https://www.facebook.com/shyntuva
Бистиң корр.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.