1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВА ЭМЧИЛЕРНИҢ ХУРАЛЫ

Москвада тыва эмчилер, сургуулдар.
 
2018 чылдың декабрь 15-те Россияның Н.И. Пирогов аттыг геронтология төвүнге Москвада тыва эмчилерниң болгаш медицина дээди өөредилге черлеринде өөренип турар студентилерниң IX хуралы болуп эрткен. 
Хуралды тыва эмчилер Ассо­циа­ция­зының үндезилекчизи, медицина эртемнериниң доктору, профессор, герантология төвүнде салбыр эргелекчизи Вячеслав Ондар база спикер – нейрологияның Н.Н. Бурденко аттыг национал медицина-шинчилел төвүнде ординатор эмчи Байыр Домбаанай олар ажыткан. Москвада "Тыва землячествонуң" директору Лодой Хомушку байыр чедирген. Н.И. Пирогов аттыг медицина университединиң сургуулу Марина Кенден (ассоциацияның амгы үеде даргазы) Ассоциацияның 2018 чылда кылып чоруткан ажылының түңнелин, А.И. Евдокимов аттыг МГМСУ-нуң стоматология факультединиң сургуулу Эртине Салчак «Шу-де Дент» деп стоматология талазы-биле төлевилелиниң ажыл-чорудулгазының түңнелин илеткээннер.
Медицина эртемнериниң кандидады Ч.Т. Салчак «Онкоурология аарыгларын амгы үеде херел чырыы-биле эмнээриниң аргалары», медицина эртемнериниң кандидады фтизиатр эмчи М.М. Кызыл-оол «Туберкулезтуң эң берге айтырыгларын шиитпирлээринге фтизиатр эмчиниң роль-дузазы», терапевт-реаниматолог эмчи А.К. Кечилек «2017 чылда рак аарыг­ларындан чыл дургузунда өлүп-хораар таварылгаларның анализи», В.И. Кулаков аттыг НМИЦ АГП-ниң патологоанатом эмчизи С.Х. Биче-оол «Үрениң солагай плевразында лимфангиома» дээн чижектиг кончуг солун эртем-практиктиг илеткелдери-биле хуралдың киржикчилерин таныштырганнар. Мөңгүн-Тайга, Чаа-Хөл кожуун­нарга хөй чылдарда ЛОР, педиатрлап чо­раан эмчи З.Ш. Донгак эмчи практиказындан «Доораланган чашты божутканым» деп берге болгаш солун таварылганы, медицина темазынга шүлүктерин номчаан. Хөгжүмнүг чапсарда салым-чаяанныг эмчи, сургуулдар ырлашкан.
Бо хуралга Тывавыста медицинаның кайы хире хөгжүп турарын таныштырганы солун-даа, кончуг үезинде-даа болду. Чүл дээрге арга-дуржулгалыг Тывага элээн ажылдапкан эмчилерниң өзүп орар аныяк эмчилер-биле амгы үеде медицинаны эртем-биле холбап ажылдаарының чугулазын айтып, эге эмчи базымнарындан-на эмчи кижиниң дыка харыысалгалыг болурунче, эмчи мергежилин хүннүң-не байыдып чоруурунче кыйгырганы дыка чугула. 
Зоя Донгак.
 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.