1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ФОРТЕПИАНО КОНКУРСТАРЫНЫҢ ТИИЛЕКЧИЗИ

2013 чылда Дайана «Чыл­дың өөреникчизи» деп кон­курска «Чогаадыкчы ажыл-чорудулга» деп номинацияга тиилекчи болган. 2011 чылдан эгелээш, чыл санында «Алдын лира» конкурска чедиишкинниг киржип келген, хөй санныг дипломнар-биле шаңнаткан. Бо чылын «Уран чүүлдүң челээжи-2014» республика конкурузунга фортепианога чаңгыстың күүселдези дээш ийиги чергениң лауреады болган. Рес­публиканың уран чүүл школаларының аразында болган конкурска «Фортепиано техниказы» деп номинацияга Ференс Листиң чогаадыын күүсеткеш, бирги чергениң лауреады болган.

Фортепиано ойнаарынга салым-чаяанныг бичии кызывыс Дайана моон-даа соңгаар шак-ла ындыг чедиишкиннерлиг болурун күзедивис.

Макар ДОНГАК,

кырган-ачазы.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.