1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХҮЛҮМЗҮРҮГ ЧАЙНААН

Частың башкы байырлалы – Март 8-те херээжен чонга тураскааткан янзы-бүрү спортчу болгаш культура массалыг хемчеглер, мөөрейлер, оюн-тоглаа рес­­публикага калбаа-биле эрткен. Найысылалда Нацио­нал театрга «Леди-Экспо» деп делгелге-ярмарка ба­йырлалы болган. Театрның фойезинде арын-шырайын­да хүлүмзүрүг чайнаан, өң баазын чечектер ышкаш өңгүр, каас кеттинген энелерни, кадыннарны, даңгыналарны көөрге, езулуг байырлыг шинчилиг. 
Делгелгеде тыва национал идик-хеп, каасталгалар, суй белектер, косметика дээш кыс кижиге херек бүгү-ле чүүлдер бар. Тыва национал идик-хеп даа­раар мастер Рада Сарыгларның ажылдарын сонуургаан улус туткан, суйбаан, өртээн айтырган тур. Ылаңгыя торгу-биле даа­раан сумкаларны кыстар аажок сонуургап, садып ап турлар. 
Тана Саттың хөм-биле даа­рап кылган сумкалары дыка шынарлыг, езулуг мода сүрер кыстарга таарыштыр кылган. Ол келир үеде тыва бренд кылдыр, сумкаларынга им-демдек чогаадып алыр күзелдиг. 
Кызылдың уран чүүл кол­леджиниң чурулга салбырының сургуулдары болгаш башкылары кижилерниң портредин удур чуруп турары дыка сонуурганчыг. Чурукчулар ол-ла ояар дөмей кылдыр бичии-ле када чуруй шааптар, кайгамчык чуруур талантылыг улус болду. Бир делгүүрде «Мехенди» деп бижик бар. Ол дээрге индий кыстарның хол-будунда чараш угулза, хээ­лер чуруурун ынча дээр. Хна-биле чураан хээлер 2 неделя дургузунда кижиниң кежинден адырылбас.
Республиканың медицина-профилактика төвүнүң диетолог эмчизи Аржаана Бады херээжен чонга диета дугайында консультацияны чоруткаш, артык килдиг база аарыг болгаш кадык кижилерге тускай диетаны тургузуп берип турду. Ол төпке келгеш, компьютерлиг диагностиканы эртип алырын сүмелеп турду. Компью­терлиг диагностика кижиниң организминде чеже артык суг, чаг барын тодарадып үндүрүптер.
Байырлалдың эң-не чараш кезээ херээженнерге концерт болду. Концертти Тываның херээженнер эвилелиниң хору ажытты. Бүгү республиканың хоорай, кожууннарындан келген 100 херээжен чондан тургустунган хор «Херээженниң алдары» деп ырыны кончуг чараш күүсеттилер.
ТР-ниң Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Дээди Хурал даргазы Каң-оол Даваа херээжен чонга изиг байыр чедирген. Шолбан Валерьевич: «Эргим авалар, кадыннар, даңгыналар, чараш чаштар, силер үргүлчү хүлүмзүрүп чоруур болзуңарза, бистер эр кижилер аас-кежиктиг болур бис!» — дээн сөстер-биле байыр чедириишкинин дооскаш, эң-не төлептиглерге күрүне шаңналдарын тывыскан. Хөй-ниити ажылынга идепкейжизи дээш, «Россияның херээ­женнер эвилели» хөй-ниити организациязының Тывада регионалдыг салбырының харыысалгалыг секретары Ольга Төре-Бадыевна Дондуйга ТР-ниң Баштыңының Өөрүп четтириишкинин, хөй-ниити ажылынга идепкейи база хөй чылдарда үре-түнелдиг ажылы дээш «Чаңгыс демниг Россия» партиязының Тывада регионалдыг салбырының күүсекчи комитединиң удуртукчузу Елена Чертак-ооловна Ховалыгга ТР-ниң Баштыңының Хүндүлел бижиин, РФ-тиң алдарлыг эмчизи, Кызылда Президентиниң кадет училищезинде эмчи корпузунуң удуртукчузу Наталья Николаевна Воверенага «РФ-тиң кадык-камгалалының тергиини» деп хөрек демдээн, Чербиниң көдээ ном саңының эргелекчизи Александра Ивановна Березкинага «ТР-ниң алдарлыг ажылдакчызы» деп атты, кижизидилге, өөредилге адырынга киирген үлүг-хуузу дээш Кызылдың № 15 лицейиниң математика башкызы Надежда Васильевна Яговдикке «ТР-ниң өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» деп атты, ТР-ниң херээженнер эвилелилиң кежигүнү, хөгжүм башкызы Чойганмаа Маадыр-ооловна Кууларга «ТР-ниң алдарлыг ажылдакчызы» деп аттарны тывыскан.
Херээжен чонга тураскаат­кан байырлыг концертке рес­публиканың эң-не дээре сылдыс­тары ТР-ниң алдарлыг артис­тери Галина Сюрюн, Станислав Ириль, Луиза Мортай-оол, Борбак-оол Салчак, аныяк ыраажылар Сайлык Оммун, Аржаана, Уран-оол Стал-оолдар, бичии сылдызывыс Ай-кыс Кыргыс база «Саяннар», «Алаң-тос», На­ционал хөгжүм оркестри, Р.Д. Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының талантылыг өөреникчилери ыры-самын бараалгаткан.
Алдынай СОЯН.
Авторнуң тырттырган фото-чуруу: Ус-шевер мастер Р. Сарыглар.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.