1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХҮНДҮЛҮГ ХАМААТЫ-БИЛЕ УЖУРАШКАН

Кызыл хоорайның 103 чылын демдеглеп турда, философия эртемнериниң кандидады, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, Тываның гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институдунуң эртем ажылдакчызы Монгуш Сендажыевич Байыр-оолга «Кызыл хоорайның хүндүлүг хамаатызы» деп атты, Хүндүлүг хамаатының шынзылгазын хоорай хүнүнүң байырлалының үезинде байырлыг байдалга тывыскан.
Монгуш Сендажыевич эртемден болурундан аңгыда, хоочун журналист болганда, бо бедик атты тывысканы журналистерге база өөрүшкү болганы чугаажок. Ынчангаш «Шын» солуннуң чогаадыкчы ажылдакчылары Монгуш Сендажыевичини редакцияже чалап, ооң-биле ужурашкан. Чай чок эртем ажылын кылып чорза-даа хоочун журналист болгаш эртемден республиканың эң улуг солунунуң идепкейлиг бижикчизи, ооң арыннарынга Тываның төөгүзүнүң дугайында чүүлдерин удаа-дараа парладып турар.
«Шынның» аныяк журналистери намдар төөгүзүн сонуургаарга, Монгуш Сендажыевич ону төөгүп ора, дараазында элдептиг чүүлдү хөктүгзүнүп чоруурун ол демдеглээн: ооң авазының, бодунуң база дуңмазының төрүттүнген хүннери, оларның документилерин езугаар шупту чаңгыс хүн – октябрь 17-де.
Буян-Бадыргы ноян болгаш Салчак Тока дугайында эртем ажылдарын кан­чаар чорудуп турганын, Тывага политиктиг репрессияларның чылдагааннарының дугайында шинчилел ажылын кандыг байдалдарда эгелээнин эртемден солуннуң ажылдакчыларынга чугаалап берген. Салчак Тока Тожуга төрүттүнген, ооң баштайгы фамилиязы Кол дээрзин чугаалаарга, аныяк журналист Эрес Кол ону сонуургап дыңнаан.
Монгуш Сендажыевич бодунуң журналистеп ажылдап чораанының дугайында солун сактыышкынны кылып, «Шынның» ажылдакчыларынга чогаадыкчы чедиишкиннерни күзээн.
Бистиң корр.
 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.