1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХӨГЛҮГ МАСЛЕНИЦА

Неделя дургузунда үргүл­чүлээн орус улустуң байырлалы Масле­ницаның сөөлгү хүнү февраль 26-да, үделгениң база өршээлдиң улуг-хүнүнде, Арат шөлүнге улуг байырлал болган.
Виктор Көк-оол аттыг Национал театрның мурнуу талазын янзы-бүрү өңнүг тукчугаштар-биле каастааш, частың дүшкенинге өөрээн борбак кызыл чаактарлыг чараш кыстың шырай-арнын чураан, «Хөглүг Масленица-биле!» деп кыйгырыглыг чурукту аскан. Фонтан девискээринде  хол-биле кылган улуг ойнаар-кыстар байырлалда келген чонну уткуп хүлээп ап турганзыг. Арат шөлүнүң арты-мурнунда орус база тыва улустуң национал чемнерин, уран-шеверлерниң  кылыгларын делгеп саткан. Ында черле чүнү чок дээрил: Таймырдан эккелген хеңмелеп каан аң эъди, кадырган балык, тус черниң сайгарлыкчыларының чүгле ишти-хырнын ужулгаш доңуруп каан бүдүн хой эъттери, янзы-бүрү вареньелер, дузаан ногаа аймаа дээш оларның шуптузун маңаа санаары берге. 
Ол хүн арай кыжыраң соок хүн болган. Кыш сөөлгү соок тыныжын үрүпкен хевирлиг. Хоорайның уруглар садтарының коллективтери одагларында ары чигир­лиг, вареньелиг, эм оъттарлыг  изиг шай­ларны, блиныларны, манчы, хуужуур, пирожкилерни удур хайындырып, быжыргаш, садып турары доңган улуска таарымчалыы аажок.
Кандыг-даа байырлал ыры-шоор чокка эртер эвес. Кызыл хоорайда «Таусень», «Найысылал» ансамбльдер, Кызылдың башкы колледжиниң башкыларының ыры бөлүү, Тес-Хем кожууннуң ат-сураглыг «Куранның энелери» ансамбли чоннуң сеткил-хөңнүн көдүрүп, бараан болганнар. «Тау­сень» биле «Куранның энелериниң» киржикчилериниң эң-не улуг назылыг­лары 78 хардан өрү. «Таусеньниң ыраа­жызы» Лидия Федотова бо чылын 80 харлаар. Ол үш уругнуң иези, 15 улуг-бичии уйнуктарлыг. Шимчээшкин чокка, анаа туруп алгаш, ансамбльдерниң күүселделерин дыңнаары берге, борта кижи чайгаар-ла танцылай бээр. Орус улустуң хөглүг кожамыктары кижиниң хей-аъдын көдүрүп, пляскалаарынче ыдалаптар. 
Байырлал үезинде сыртык-биле соккулажыр, канат тыртар, 24 кг. аар шой көдүрер, "хөглүг старттар", чагы бажынче үнер дээш өске-даа спортчу маргылдаалар болган. Оларны ТР-ниң Культура яамызы база Кызыл хоорай чагыргазының Культура департаментизи бир демниг организастап эрттирген.  Эң-не солун мөөрей — чагы бажынче үнери болган. Аңаа  2012 чылда чадаг чарышка респуб­лика Наадымының чемпиону Айжы Саая – электрилиг эът тыртар машина, Чаян Хертек – илиир, Меңги Очур – баш таарар машина, Айдыс Дүвен – электрилиг хөнек, Адыг-оол Паради – электрилиг плита, Белек Шойдак – мультиварка, Евгений Балчий-оол – электрилиг өрүм дээш амыдыралга ажыктыг эттерни, бедик чагы бажындан дүжүрүп алганнар.
Ойнаар-кыстар кылыр мөөрейге бирги чер­ни хоорайның №9, ийиги черни №40 уруг­лар садтарының коллек­тивтери, үшкү черни Тываның сайгарлыкчылар техникуму чаалап алганнар. Ук мөөрейге идепкейлиг киришкени дээш, Кызыл хоорайда Немелде өөредилге төвү, Кызылдың №15 лицейи, хоорайның №7, №8, №30 уруглар садтарының кол­лективтери, ТКУ-нуң студентизи Галина Дербина дипломнар-биле шаңнаткан.
Масленица неделязынга идепкейлиг киришкени дээш, Кызыл хоорайның №4, №8, №28, №30 уруглар садтарының, Орус культура төвүнүң коллективтери, хоорайның волонтерлар штавы хүндүлел бижиктер база дипломнар-биле шаңнатканнар.
Кышты үдеп, часты уткаан Масленица байырлалы орус улустуң чаңчылы езу­гаар кижи дүрзүзүн өрттеткени-биле төнген.
Светлана ООРЖАК.
Владимир Чадамбаның
 тырттырган чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.