1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАА ЧЫЛДЫҢ ДЫШТАНЫР ХОНУКТАРЫНДА

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол январь 1-де Таңды кожуунга чедип, «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери аныяк малчыннарның канчаар кыштап турарын көрүп, чазак кежигүннеринге үлегер­лиг чижээн база саналдаан. 
«Январьның бирээде Таң­дыда кыштагжыларга чордум. Малчын турлагже орукту база одар-белчиирни далбыйлаар болза эки деп дыңнаан кижи мен. Чагырга даргазы Алик Кертик-оолович Монгуш дарый дүрген хөделип, кожуунунда өске аныяк малчыннарын база эргээн болду. Байдал ажырбас-тыр, эр хейлер! Сеткилимге кирди» — деп, Тываның Баштыңы социал четкилерде бижээн. 
Регион баштыңының оралакчылары, сайыттар, албаннар болгаш ведомстволар удуртукчулары база малчыннарга аалдап четкен. 
Тыва Республиканың Өөре­дилге болгаш эртем яамызы­ның ведомствозу — Тываның көдээ ажыл-агый техникуму малчыннаар деп шиитпирлээн аныяк өг-бүлелерге көдээ ажыл-агы­йын чорударынга ажыктыг арга-сүмелерни ажылдап белеткээн. 
Өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа январь 7-де Таңды кожууннуң Бай-Хаак суурнуң чоогунда турлаг­лыг аныяк малчыннар Мерген биле Белекмаа Оюннарның өг-бүлезинге чораан. 
2016 чылда Оюннарның өг-бүлези 200 баш төрүүр хойну алгаш, эрткен чылын малының бажын 100 башка көвүдеткен. Бо чаа чылда дөрт дугаары болур бир хураган январь 7-де төрүттүнген. Апрельге чедир 20 хире хураганны алырлар. Ты­ваның көдээ ажыл-агый техникумунда боозадылга лабораториязының ачы-дузазын алырын сайыт малчыннарга сүмелээн. 
Өг-бүлениң баштыңы 23 харлыг эрес-кежээ малчын Мерген Оюн мал ажылы дыштаныр, байырлал хүннери деп чүве чок, ындыг-ла амыр эвес иш дээр­зин чугаалаан. Аныяктарның планнары-ла хөй: кыштаанга чунар-бажың, гараж тудар, шөлүнге сула тарыыр. Эрткен чылын кокай хөй болгаш, арай берге болганын, ам шылгалда дужаагаш, боо садып алыр деп турарын өгнүң ээзи чугаалаан. 
Суурларда ажыл чок чорукту чавырылдырар сорулга-биле «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» губернатор төлевилелин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2016 чылда саналдап үндүргенин сагындыраал. Ук төлевилел экономиктиг болгаш социал ужур-дузалыг. Төлевилелдиң киржикчизи аныяк өг-бүле бүрүзүнге 200 баш төрүүр хойну дамчыдып бергеш, кыштагны тутчуп бээри төлевилел чорудуунда көрдүнген. 2016 чылда ындыг өг-бүлелерниң саны чүс ажыг болган. 
Губернатор төлевилелиниң негелдезин езугаар алырга, 2018 чылда киржикчи бүрүзү бодунуң коданындан 200 баш хойну төлевилелдиң фондузунче бээр, ону дараазында киржикчилерге дамчыдар ужурлуг. 2022 чылга чедир ынчаар уламчылаар. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының санааны-биле алырга, ол үе дургузунда малдың баш саны 6 катап өзүп, 21,2 муң баш турганындан 138 муң баш чедер ужурлуг.
Тываның Чазааның парлалга албаны.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.