1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАГЫДЫЛГА - 2017

«Шын» солуннуң хүндүлүг номчукчулары болгаш бижикчилери!

 

2017 чылдың «Шын» солуннуң чагыдылгазы Тываның бүгү поч­та салбырларында болгаш «Тывапечать» КХН-ниң киос­килеринде бо хүннерде чоруп турар.

Ынчангаш «Шынны» үезинде чагыдып алырынче республика­ның ырак-чоок булуңнарында чурттап турар хүн­дүлүг чонувус­ту, бижикчилеривисти, номчукчуларывыс­ты кыйгырдывыс!

Индекс

1 айда

3 айда

6 айда

11530 — хуу кижилерге

158,22

474,66

949,32

31730 — организа­цияларга

168,22

504,66

1009,32

 

 

 «Шын» солуннуң эң чиик өртектиг чагыдылгазы

«ТЫВАПЕЧАТЬ»-тың киоскилеринде

 «Шын» солуннуң  чагыдылгазын эң чиик өртек-биле чурттап турар чериңерде «ТЫВАПЕЧАТЬ»-тың киоскилеринге кылып алырынче чалап тур бис.

Хуу кижилерге болгаш организацияларга:

1 айда – 50 рубль, 3 айда – 150 рубль,

6 айда – 300 рубль, 1 чылда – 600 рубль.