1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАДААНАЖЫЛАР ЭР ХЕЙЛЕР!

Чадаананың Мерген-Херел Монгуш аттыг Культура ордузунуң баарында ажык шөлге неделяның четверг, пятница хүннеринде-ле май­гыннарны тиккеш,­ көдээ ажыл-агый продук­туларының делгелге садыглаашкынын эрттирип турары чаңчылчаан. 
Аңаа дириг хойларны, хаваннарны, кастарны, чуурга базар дагаалардан бээр, бода болгаш шээр мал эъттерин, ижин-хырынны, доңурган манчыларны, сүттен кылган тыва чемнерни: өреме, саржаг, чөкпек, ааржы, курут, ээжегей, шөйген, баскан быштактарны, соктаан чиңге-тарааны, тыртып каан тыва дал­ганны, тайга тооруун чиик өр­текке чонга садып турары таарымчалыг.
Ылаңгыя Бажың-Алаак суур­дан кээп турар ак халаттыг аныяк кыстарның сүттен кылган ак чемнерин келген чон үр-даа бол­баанда төндүр садып аппаа­рын аңаа барган санында-ла эскерер-дир мен. Чөөн-Хемчик кожууннуң чурттакчыларындан аңгыда, кожазында Сүт-Хөл кожууннуң чонун көдээ ажыл-агый продуктуларынга хереглелин хандырып турары дээрге-ле Чадаана хоорай чагыргазының, кожуун чагыргазының көдээ ажыл-агый эргелелиниң ажыл­дакчыларының тывынгыр, сагыш човангыр ажылының түңнели дизимзе, чазыг болбас. 
Чудур ХОВАЛЫГ,
Сүт-Хөлдүң Суг-Аксы суурнуң чурттакчызы.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.