1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧЕДИИШКИННИГ БОЛУҢАР, ДООЗУКЧУЛАР!

Частың база бир кайгамчык байырлалдарының бирээзи – школачы сөөлгү коңга. Республиканың шупту школаларынга сөөлгү коңганың байырлыг чыс­каалдары дүүн, май 24-те, болуп эрткен. 
Кызылдың М.А. Бухтуев аттыг 1 дугаар школазының девискээринге доозукчулар каас-чараш хептерин кеткен, арыннарында омак-хөглүг хүлүмзүрүглер ча­йынналган, эш-өөрү-биле чыг­лып келген. 
Хамыктың онза кичээнге­йин школаның доозукчу класс­тарының өөреникчилери сорунза дег хаара туткан. Доозукчу кыс­тар маңган ак-ак баартыктарлыг, а оолдар костюмнарлыг, уругларның чанында езулуг эрлер апарган турлар. 
ТР-ниң Чазааның Даргазы­ның оралакчызы Шолбан Хопуя, өөредилге болгаш эртем сайыдының бирги оралакчызы Светлана Ощепкова, ТКУ-нуң ректору Ольга Хомушку болгаш өскелер-даа байыр че­ди­рип, чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын чедиишкинниг дужаап­ алырын күзээш, тергиин өөредилгелиг, школаның хөй-ниити амыдыралынга идепкейжи, кызымак өөреникчилерни онзалап демдегледи.
Школачы чылдар бир дугаар парта, бир дугаар ном, бир дугаар башкыдан эгелээр. Келген аалчыларның байыр чедирген чылыг-чымчак сөстериниң соон­да, доозукчуларның баштайгы башкыларын уткуп хүндүлеп, боодал чечектерни сөңнээн. Бирги класстың чаптанчыг чаш­тары доозукчу класстың өөреникчилеринге улуг, делгем орукче менди-чаа­гай кирерин күзеп, ыры, самын бараалгатты.
Чалыы оолдар, кыстар хөг­жүм аайы-биле танцылап турарын көргеш, кижи ала-чайгаар бодунуң школачы чылдарын сактып келир болду. Доозукчулар чүзүн-баазын өңнүг үрдүрүп каан шарларны дээрже ужудуп үндүрүптүлер. Бо дээрге оларга кайгамчыктыг чараш, уттундурбас хүн.
Ажы-төлүнүң өөрүшкүзүн үле­жип чедип келген ада-иелер­ниң чамдыызы карааның чажын чодуп, уругларынче улуг чоргаарал-биле көрүп турду. 
Байырлалдың онза кезээ – доозукчуларга кичээлдерниң доозулганын медээлээн сөөл­гү коңганың эдискизи. Доозукчуларның өөрүнчүг-даа, муңгаранчыг-даа эдис­кизин этсир аас-кежик 1-ги классчы Арина Чайникова болгаш 11-ги класстың доозукчузу Айслан Монгуш оларга онаашкан. Айслан Аринаны эктинге олуртуп алгаш, чыылганнарны эргий, сөөлгү коңганы чаңгыландыр эдис­ти. Оларның бо хүн сөөлгү кичээлдери доозулган, а мурнунда кончуг харыысалгалыг үе – шылгалдалар эгелээр. 
ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының дыңнатканы-биле бо чылын рес­публикада 11-ги классты – 2444, 9-ку класс­ты – 4855, кежээки школаны 386 өөреникчи доозар. 
М.А. Бухтуев аттыг 1 дугаар школаны 126 өөреникчи доозуп турар. Он бирги­ класс­чыларның шуптузу чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынче кир­гениниң дугайында дужаалды директору Татьяна Шарыпова чарлады.  
Республиканың шупту школаларында омак-хөглүг сөөлгү коңга кыңгырадыр эткен соон­да, доозукчулар май 26-дан эге­лээш, чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынче «шымнып» кириптер.
Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын дужаар республиканың шупту доозукчуларынга ак орукту күзеп каалыңар. Чедиишкинниг болуңар, доозукчулар!
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Авторнуң тырттырган  чуруу: Доозукчуларның өөрүнчүг-даа, муңгаранчыг-даа эдискизин этсир аас-кежик
1-ги классчы Арина Чайникова болгаш 11-ги класстың доозукчузу Айслан Монгушка онаашкан.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.