1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Чиигелделер көргүзүп турар бе?

Өвүр кожууннуң Саглы суму­зунга мал эмчизи болуп ажылдап келген мен. Хөй чыл­дарда ак сет­килдиг ажы­лым дээш орден, ме­даль-биле шаңнадып чораан 71 хар­лыг күш-ажыл­дың хоочуну мен.

ТР-ниң Дээди Хуралының депу­таттары мал эмчилеринге 2 тонна хөмүр-дашты халаска бээр деп чарлык үндүрген болгай. 2012 чылдың февраль 15-те ТР-ниң Ча­зааның док­таалын езу­гаар көдээде чуртта­вышаан, мооң мурнунда мал эмчи­леп ажылдап чорааш, пенсия­же үнген хамааты­ларга изиг, соок суг, газ, хөмүр-даш өртээнге бол­гаш коммуналдыг ачы-дуза төле­виринге чиигелдени көргүзер дээн. Бо доктаал ботта­нып турар ирги бе?

Марита Куулар,

күш-ажылдың хоочуну.  

РЕДАКЦИЯДАН: мындыг хевир­лиг айтырыгны ооң мурнунда бир бижикчи тургузуп турган. Ынчангаш ук чагаага харыыны 2012 чылдың ноябрь 24-те үнген №137 үндүрүл­геден номчуп, билип ап болур силер.

№146 2012 чылдың декабрь 13 

Рубрика: