1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧОГААДЫКЧЫ АДЫ - МАРСЕЛЬ

Айдан Ондар.

Кижини чүгле чараш идик-хеп каастаар эвес, чазык-чаагай арын-шырай, чазай таартып алган бажының дүгү база онзагай болур ужурлуг. “Тыва мода” дизайнерлер ассоциациязының бир кол даянгыыжы, өңнүү “MarseiIIe de Luxe» Арт-сту­дия командазы.
Найысылалывыстың Лопсанчап кудумчузунда 5 каът бажыңның бирги каъдында бо студияга каас, чараш чүүл сонуургаар эр, кыс-даа чон черле үзүлбес. Ол дээрге кижилер чараштаар “MarseiIIe de Luxe» деп салон-дур. Ында парикмахер-универсал, визажист-стилист Айдаан Ондарның командазы ажылдап турар. Айдаанны бодун көөрге, кижилерден ылгалдыг – алдын сарыг өңнүг, чаа моданыы-биле таарткан тускай причес­калыг, чазык шырайлыг, эвилең-ээлдек, культуразы аажок­ бедик аныяк эр кижи дээрзи дораан-на көскү. Ол ындыг-даа болур ужурлуг, кижилер чараштап, каастаар кижи боду үлегер болур ужурлуг. Ооң чогаадыкчы ады безин бир тускай – Айдаан Марсель.
Айдаан Николаевич Ондар 1987 чылдың январь 19-та Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр суурга беш ажы-төлдүг өг-бүлениң дөрт дугаар оглу болуп төрүттүнген. 1997 чылда ада-иези Кызылче көжүп кээрге, өөредилгезин 4 дугаар школага уламчылааш, ону 2004 чылда дооскан. Ол-ла чылын Новосибирск хоорайның күрүнениң педагогика университединче киргеш, 2009 чылда экономист-математик мергежилдиң дипломун алган. Барык үш чыл дургузунда республиканың аңгы-аңгы албан черлеринге ажылдаан. Ынчалза-даа бичиизинден-не сонуургалы — чогаадыкчы, тускайлаң ийиги мергежилче амыдырал албадапкан. 
2012 чылда, эгезинде “Тыва сервис” КХН-ни, ооң соонда “Марайдос” деп ниитилелдиң директору болуп, сайгарлыкчы херекче шымнып, чамдыкта “өрү бедиктерже”, чамдыкта “куду бадып” тургаш, парикмахер-универсал, визажист-стилист мергежилге барык 7 чыл ажылдап келген. Айдаанның баштайгы дагдыныкчызы Марта Сергеевна Доспан болган. Ооң дуржулгазы-биле бедиктерже үнгенинге аажок­ чоргаарланыр. “Марайдос” деп аттың утказы мындыг: “мар” дээрге Марта, “айд” – Айдаан, “ос” – Ондар с семьей дээн. 
Марсель деп ат база оон тывылган. Айдаан Марсельдиң ады ам чүгле Тывада эвес, өске регион­нарда сураглыг болу берген. Стилистерниң, визажистерниң, парикмахерлерниң янзы-бүрү мөөрейлеринге, өөредилгеле­ринге доктаамал киржип келгенинден ооң ады алгаан. 2014 чылда  “Хакас косметика” КХН-ге баш дүгүн ажаарының профессионал херекселдерин ажыглаарының кичээлдерин эрткен сертификатты, 2015 чылда Москвада Делегейниң макияж болгаш стиль академиязының Андрей Бахиревтиң чогаадыкчы мастерскаязынга өөредилге эрткен сертификатты алган. 2017 чылда “Арт-стиль. Чаа аттар” деп мөөрейге киришкеш, ТР-ниң Культура яамызының Өөрүп четтириишкинин, ол-ла чылдың октябрьда Красноярск хоорайга “HERITAGE" деп чолдайтыр таарткан баштар (стрижка) коллекциязының таныштырылгазынга киришкени дээш TEFIA брендиниң Хүндүлел бижии-биле шаңнаткан.
Ол шилип алган мергежилинге улуг күзел-соруктуг ажылдап, салонунга келген кижилерни езулуг-ла чараш кадыннар, тажылар дег хуулдуруптар мастер. Айдаан Марсельдиң чогаадыкчы фантазиязындан, арга-дуржулгазындан ооң ажылының түңнели кончуг хамааржыр. Ооң шимченгир, ээлгир холдары ажылдай бергенде, хачызының даажы безин бир янзы аялгалыг апаар. Аныяк парикмахерниң үзел-бодалдары бурунгаар, талыгырда. Күзел турда, ооң оруу бедиктерже ажык.
“MarseiIIe de Luxe" салонда визажист, массажист, косметолог-эстет, маникюр, педикюр, макияж, татуировка болгаш карак кирбиктерин эде чараштаар мастерлер ажылдап турар. Бо шевер мастерлерниң "алдын" холдары кижилерниң овур-хевирин, арын-бажын чараштап, каастаар хуулгаазын илби-шидилиг-биле дөмей. Чаагай сеткил, чараш арын-шырай кижиниң хей-аъдын көдүрер болгай.
Светлана ДАНЗЫН-ООЛ.
Чурукту хуу архивтен алган.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.