1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧОННУҢ ЧАҢГЫС ДЕМИНИҢ БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ!

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар!
Бо хүннерде бүгү Россияда бистиң хөй нациялыг чуртувустуң чоннарын мөөңнештирер байырлалывыс — Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчеглер болуп эртип турар. Ынчангаш шак бо төөгүлүг байырлал-биле Тыва Республиканың Чазаа­ның болгаш Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан изиг байырны чедирерин чөпшээреп көрүңер.
Россияның төөгүзүнде ооң хөй националдыг чону бодунуң чаңгыс деми-биле улуг бергелерни ажып эртип, чуртувустуң сайзыралынга балалбас истерни арттырып, дидим базымнарны кылып чораан. Ынчангаш бөгүнгү бо байырлалда бир тускай онзагай ханы патриотчу утка сиңген.
Россияның янзы-бүрү чүдүлге­лерлиг чоннары-биле кады тыва чон база чаңгыс демниг болуп, делегейде эң күштүг күрүнелерниң бирээзи болур улуг чуртту тургузуп, ооң келир үези дээш бир демниг ажыл-ишти кылып, бурунгаар чаңгыс көрүштүг чоруп орарывыс өөрүнчүг-дүр.
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле бот-боттарывыска акы-дуңма болуп, аравыста найыралдыг, быжыг демниг эдержип, чуртувустуң хөгжүлдезинге үлүг-хуувус киирип чоруурувусту күзевишаан, кижи бүрүзүнге каң дег кадыкшылды, өг-бүлелерге долу аас-кежикти йөрээп тур мен!
Хүндүткел-биле,
Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. Даваа.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.