1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШВЕЙЦАРИЯДА ТЫВА ЭРТЕМДЕН КЫС

Америкадан мындыг медээ келген. Тыва чурттуг аныяк эртемден Долаана Ховалыг экономиканың эң бурунгаар депшилгелиг адыры – чарыгдалы эвээш энергетика талазы-биле Швейцарияда Лозанна университединде лабораторияның удуртукчузу апарган деп. Кымыл ол?
Долаана Ховалыг Ак-Довуракка төрүттүнгеш, ол хоорайның 2 дугаар школазынга өөренип кирген.  9 класстан эгелээш, Кызылдың 1 дугаар школазын алдын медаль-биле дооскан. Улаштыр Москваның энергетика институдунуң «Атомнуг болгаш чылыг электростанциялары» факультедин кызыл диплом-биле дооскан. Москвага эртеминиң аайы-биле ажылдап артып калгаш, Американың Фулбрайт грантызын чаалап алгаш, Иллинойс университединге эртем практиказын эрттирген.  Санкт-Петербургтуң механика, оптика болгаш информастыг технологияларның эртем-шинчилел институдунга техниктиг эртемнерниң кандидады атты камгалап алган. Улаштыр Американың Иллинойс университединиң машина тудуу адырынга философия эртемнериниң доктору атты (PhD чадазы) 33 харлыында камгалап алган. Копенгагенге Данияның Техниктиг университединге иштики байдал болгаш энергетика талазы-биле чурттар аразының төвүнге ажылдап тургаш, Швейцарияда Лозаннаның Техниктиг университединиң профессору атты алган. Сингапурга аныяк­ эртемденнерниң бүгү-делегей чер­гелиг саммидинге ооң «Энергия-биле хандырылга болгаш суг чок байдалга энергия байдалы» деп ажылы делегейде сес шылгараңгай ажылдарның санынга кирген. Ол доктаамал эртем конференция­ларында чурттар, диптер аразында ужуп чоруп турар. Эрткен айда Американың Каттышкан Штаттары, Мурнуу Көрейге ажылдаан. Европа күрүнелери аңаа Кызылдан Шагаан-Арыг чедери-биле дөмей. 
Ооң лабораториязы тудугга болгаш чылыдылгага энергия камнаар талазы-биле шинчилел ажылын эгелээн. Аныяк тыва эртемден кыс Долаана Ховалыг өг-бүлези-биле Швейцарияның Фрибург хоорайда чурттап турар.
  Бистиң корр.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.