1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШИВИЛИГ АРЖААНЫ

Тоолчургу чугаа

Баштай Бай-Тал суур «Тиилелге» колхозу турда, Шивилиг аржааны база аңаа хамааржып турган. Ооң дугайында мындыг тоолчургу чугаа бар.

Бай-Талдың Чуктуг-Хаяга Кандааза хам чурттап чораан. Ол хамны Шивилигниң Эзим деп черге бир улус чалап эккелген. Хам көөрге, аржаанче кончуг көвей амытаннар азы албыстар кирип турар болган. Албыстар дээрге кижи караанга көзүлбес кылдыр хуулуп, чаштына бээр шынарлыг амытаннар. Ол амытаннар эр кижи болза, кыс кылдыр, кыс кижи – эр кылдыр хуулуп алыр аргалыг. Ашак, кадай-даа болу бээр. Олар кижиниң чүрээн баксырадып, албыстадыптар. Хамның ол аржаанда албыстар дугайында чугаазы дыргын бооп, Көп-Сөөк хүрээзиниң тантариз эртемниг, аза-четкер-биле харылзажыр Оңгак-Соржу деп лама башкызының кулаанга дыңналып чеде берген.

Оңгак-Соржу башкының ажылының утказы мындыг. Дүн болурга, хөөрлерге чот салып эгелээр. Чот – артыш ышкаш ышталыр бүдүмел. Чоттуң чыдынга аза-четкер чайгаар-ла чемненип алыр дээш, чедип келир. Лүмбүнге чоттуң күжү-биле аза-четкерлерниң дириг амытаннарга хора чедирер багай чүвелерин чыпшыр тарбыдап алыр, а кажан кыш дүжүптерге, хүрээге дужааптар. Хүрээниң ажылдакчылары чыл төнчүзүнде ол лүмбүңнү өрттедиптер.

Кандааза хамның Шивилиг дугайында чугаазын дыңнааш, Оңгак-Соржу лама ынаар албыстарның аржаанда чүге кирип, эшти бергенин шинчилээр дээш чорупкан. Аржаанга баргаш, чотту салып көөрге, албыстарның кижиге хоразы чок болган. Ынчангаш Оңгак-Соржу лама оларны аржаан девискээринден эп-чөп-биле чорудупкаш, аарыг улустарны аңаа эмнеп эгелээн дээр.

 

 

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.