1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШИЛИЛДЕНИ КЫЛЫР

Республика 3 болгаш оон хөй ажы-төлдүг ада-ие­лер­ниң саны-биле Россия Федерациязының субъек­тилериниң аразында мурнуку черде.
 Ынчангаш апрельдиң ийиги он хонуунда Күш-ажыл аямызы ажыл чок хамаатылар аразындан хөй ажы-төлдүг ада-иелерни база инвалид уруглар азырап олурар ада-иелерни ажылга хаара туткан өнчүнүң шупту хевирлеринде ажыл берикчилеринден бизнес планнарның конкурстуг шилилдезин эрттирерин планнаан.
 Саң-хөө акша-хөреңгизинче кордап турар ажыл берикчилери хөй ажы-төлдүг база инвалид уругларлыг ада-иелерни ажылга тургузарынга немелде штаттарны ажыдар ужурлуг.  
Хөй ажы-төлдүг база инвалид уругларлыг ада-иелерни ажылга хаара тудар ажылчы олутту ажыдып, ону белеткеп, дерээ­ни дээш, 1 ажылчын олутка-ла 111720 рубль хемчээлдиг акшаны Тыва Республиканың республика бюджединиң акша-хөреңгизинден эгидип бээр.
Хөй ажы-төлдүг база инвалид уругларлыг ада-иелерни ажылга хаара туткан ажыл берикчилериниң конкурс шилилдезинге киржирде, Чонну ажылга хаара тудар төпче дараазында документилерни дужаар:  
- хөй ажы-төлдүг база инвалид уруглар кижизидип турар ада-иелерни ажылга хаара тударынга деткимче көргүзер хемчегге киржир чагыынга, ажыдып турар ажылчын олуттарның санын, ажылчын олуттарның хевирин, мергежилдерин, квалификациязын айтыр;
 - хандырып турар банкы­ның азы Федералдыг каз­на­чей­ствонуң территориалдыг органының бергени төлеп шы­даар дугайында шынзыткан бижии;  
- үндүрүг органының база күрүнениң бюджеттен даш­каар фондуларының үндүрүглер болгаш камгаладылга дадывырларында өре чок дугайында шынзыткан бижии.  
Ажыл берикчизи ажылчын олуттуг ажылче хаара туткан хөй ажы-төлдүг ада-иени азы инвалид уруг азырап турар ада-иени ажылдан хостаан таварылгада, Чонну ажылга хаара тудар төпче ону дыңнадып, хосталган ажылчын олутче ажыл чок хамаатылар санында хөй ажы-төлдүг азы инвалид уруг азырап олурар өске ада-иени хүлээп алыр ужурлуг.  
Чонну ажылга хаара тудар төптер амгы үеде республика конкурузунга киржир кандидаттарны шилиир база документилер чыыр талазы-биле ажылды муниципалдыг деңнелде чорудуп турар.
gov.tuva.ru

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.