1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ШЫН" - ТӨӨГҮЛҮГ СОЛУН

ЧАГЫДЫЛГА - 2019

«Шын» солуннуң 2019 чылдың чагыдылгазы Тываның бүгү поч­та салбырында бо хүннерде чоруп турар. Ынчангаш «Шынны» үезинде чагыдып алырынче республика­ның ырак-чоок булуңнарында чурттап турар хүн­дүлүг чонувус­ту, бижикчилеривисти, номчукчуларывыс­ты кыйгырдывыс!

 

ПОЧТА ТАВАРЫШТЫР

Индекс

1 айда

3 айда

6 айда

11530 — хуу кижилерге

179,83

539,49

1078,98

31730 — организа­цияларга

189,83

569,49

1138,98

 

 РЕДАКЦИЯДАН БОТТАРЫ КЭЭП АЛЫР КЫЛДЫР ЧАГЫДАР БОЛЗА

 

Индекс 1 айда 3 айда 6 айда
11530 — хуу кижилерге 96,00 288,00 576,00
31730 — организа­цияларга 120,00 360,00 720,00

 

Хүндүлүг чонувус! "Шын" солунну уезинде чагыдып номчуңар!