1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЫРЫ, ШҮЛҮКТЕР

ЧААШКЫН ӨТТҮР
Кударанчыг орай күзүн
Кудай хиндии бораңнады
Куюм чаъстың аагынга
Куду чүрээм уярады.
Эртинелиг эзим-арга
Ээнзиреп калган ышкаш,
Эриг сеткил сава доңу
Эстеп, хайлы берген ышкаш.
Чаашкын өттүр ишти-хөңнүм
Сакпай-саарзык бүлдеңнеди,
Сагыжымның аарышкызы
Чаап төтпес дымыратты.
Күс. 2016 ч.
Лариса Норбу.
♦ ♦ ♦
 
УЙНУКТАРЫМ
Чай-даа дүжер, чанаттап кээр
Чассыг кыстар өскен-дир оо!
Кулактары бызааныы дег,
Курзукпайлар, чарашпайлар.
«Угбай, акый»дижип алган
Угун дөзээн кежээпейлер.
Хураганнар, анай дозар,
Хумуң тутса, каттааш келир,
Бызааларын ай деп эккээр,
Бажың иштин ширбий шааптар.
Манчы, хуужуур база кылчыр,
Мактаттырар, «эр-хей» диртир.
Чээрген чыггаш, одун салыр,
Черле кылбас ажылы чок.
Кырган-ава айбызындан
Кылыр ишке дадыкканнар – 
Оюлзана, Олчана деп
Оюнзурак уйнуктар бар.
Оюн чурттуг, Хемчик уктуг
Орлан, дөспес, Салчак кыстар!
Август 17. 2016 чыл.
Наталья Салчак.
Тээли суур.
♦ ♦ ♦
 
УЖУПТААЛЫ
Аялгазы Михаил Хомушкунуу.
Сөзү Чаяна Чыкайныы.
 
Ынакшылды чалгын кылгаш,
Ырыларга үдеттиргеш,
Хуулгаазын тоол чуртундува,
Куулар болуп ужуптаалы.
Сээң-биле болганымда,
Сеткил-чүрээм чырып чоруур.
Холдарывыс четтинчипкеш,
Ховуларны дээрден көрээл.
Даглар бедик баштарынга,
Далаш чокка агаарлаалы.
Сээң-биле болганымда,
Сеткил-чүрээм чырып чоруур
Чемиш дилээн ховаган дег,
Чечектерни кырлап маңнаал.
Черни куржаан чеди өңнүг,
Челээштиве шымныптаалы.
Сээң-биле болганымда,
Сеткил-чүрээм чырып чоруур.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.