1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭЙЛИГ-ХЕМНИҢ ЭРЕС ОГЛУ

Улуг-Хемниң оң талакы эриинде Эйлиг-Хем суурда аныяк малчын Александр Күдер-оол 100 баш хойга онааш­тыр чүс ажыг чаш хураганны онча-менди камгалап алган. Малчынның мындыг кызымак ажылын үнелеп, Тываның Чазаа Александр Март-ооловичиге республика Наадымында мотороллерни шаңналга берген. 

Эрес-кежээ малчынның муң ажыг шээр болгаш бода малы Буура-Белинде чайлаанда чаттыла берген, оъттап чоруур. Аныяк-даа болза, республиканың мурнакчы малчыннарының одуруунче киргени бо. 

Ол бичии элээди оолак шаандан тура-ла ада-иезиниң малын кадаржып өскен. Ачазы Март-оол Кыргысович республиканың алдарлыг малчыны чораан. Адазының оолдары ооң изин истеп, чымыштыг ижин уламчылап турары бо. Оолдарының бирээзи Алексей Күдер-оол база 2012 чылда чемпион малчыннар санынче кирип, кидис өг-биле шаңнаткан. Оларның авазы Лидия Кыргысовна ТР-ниң Рес­публика Ордениниң эдилекчизи, кончуг эрес-кежээ, олут орбас, чыдын чытпас кижи. Оолдары база ава-ачазы дег ажыл-ишчи малчыннар болганнар.

Аныяк малчыннар Александр биле Викторина Күдер-оолдар дөрт ажы-төлдүң ада-иези. Олар чайгы үеде анай, хураган бажы дозуп, аалга-ла дыштанылгазын эрттирерлер. Өг-бүле Буура-Белинде тараа тарыыр шөлдүг. Эйлиг-Хемниң эрес-кежээ аныяк малчыны, Тыва чоннуң үндезин байырлалы Наадым чемпиону атка төлептиг. 

Ася ТЮЛЮШ.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.