1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭЭЛЧЕГЛИГ СУРГАКЧЫЛААШКЫН

Эрткен субботада, июль 29-та, Тываның Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Органа Натсак Каа-Хем ко­жуунга сургакчылап чораан. 
Бирги вице-премьер О.Д. Натсак-биле кады Тыва Республиканың саң-хөө сайыдының оралакчызы М.Г. Монгуш, күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының оралакчызы Е.О. Саая, информация болгаш харылзаа сайыдының оралакчызы У.В. Насюрюн, кывар-чаар чүүл болгаш энергетика сайыдының оралакчызы С.В. Седип болгаш яамыларның өске-даа харыысалгалыг ажылдакчылары барган. 
Олар кожууннуң харыысалгалыг ажылдакчылары болгаш активи-биле ужуражып, ажыл-агыйжы чугааны чоруткан. Аңаа кожуунда яамыларның мурнады көрдүнген төлевилелдериниң канчаар боттанып турарының талазы-биле айтырыг­ларга доктаап, оларны сайгарып чугаалашкан. Оралакчы сайыт бүрүзү Күш-ажыл болгаш социал поли­тика яамызының  «Чаагай чорукче базым», Информатизация болгаш харылзаа яамызының «Күрүне ачы-дузазы улам чоокшулаан», Кывар-чаар чүүл болгаш энергетика яамызы «Энергия камналгазы», Саң-хөө яамызының «Саң-хөөге эки билиг­лиг Тыва» деп төлевилелдериниң Каа-Хем кожууннуң девискээринде канчаар боттанып турарының дуга­йында таныштырганнар.
Тываның Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Органа Доржуевна Натсак төлевилел бүрүзүнге билдингир тайылбырны кылып, чыылганнарның айтырыгларынга делгереңгей харыыны берген.
Ол-ла хүн кожуун төвүнге Каа-Хем кожууннуң сумуларының баштыңнарының киржилгези-биле чыылган чон-биле ужуражып, ажык чугааны чорутканнар.
 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.