1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭЭЛЧЕГЛИГ ЧЕДИИШКИН

Тиилекчи — "Аржаан" бөлүү.

 

Бии-Хем кожууннуң Аржаан ортумак школазының “Аржаан” танцы бөлүү май 3-6 хүннеринде Казань хоорайга “Казаньның челээжи”, “Бистиң үевис” деп делегей чергелиг уругларның болгаш элээдилерниң чогаадылга фестивальдарынга киришкеш, чайынналчак тии­лелгелиг чанып келгеннер. 

Аржаан сумузунуң чагырга­зының даргазы Екатерина Тюлюшке баштаткан ада-иелер би­чии самчылар автобустан дүжүп кээри билек, ак кадакта­рын, суй белектерин сунуп, адыш час­каашкыннары-биле уткуп алган.

Фестивальга Россияның аң­гы-аңгы булуңнарындан болгаш СНГ чурттарындан уруглар киришкен. Бо удаада Роберт Монгуштуң удуртуп турары «Аржаан» бөлүүнден 10 самчы Ка­­заньга барып киришкени ол. Аңаа олар национал тыва, моол, бу­рят 4 аңгы танцы бараалгаткан.

“Казаньның челээжи” деп фестивальга “Аржаан” бөлүү 10-12 харлыг самчылар ортузунга “Улустуң танцызы”, “Улусчу аянныг танцы” шаңналдарга бирги черлерни ээлээн. Бөлүктүң кыс­тары Аялга Донгак биле Дарыймаа Биче-оол улустуң танцызын күүсеткеш, база тус-тузунда шылгарааннар. Самчылар “Улусчу езу-чаңчылдарны кадагалааны дээш” деп шаңналдың эдилекчилери болган. 

“Бистиң үевис” деп фестивальга самчыларывыс үстүнде айыткан шаңналдарга төлептиг болуп, Москва хоорайга 2019 чылдың январь айда “Антураж” деп делегей чергелиг уругларның болгаш элээдилерниң чогаадылга фестивалынга киржир эргени чаалап алган. Оларга 15 муң рубльдиң сертификадын тывыс­кан.

 Аныяк танцы башкызы Роберт Монгуш фестивальдың дугайында таныштырды: 

– Фестиваль Казань хоорайда Татарстанның күрүнениң “Экият”­ ойнаар-кыстар театрының тоол­зуг чараш оран-савазынга эрткен. Тывадан бистен аңгыда Шагаан-Арыг хоорайның 1 дугаар школазының “Росток” деп бөлүүнүң самчылары киржип турду. Олар база чедиишкинниг киржип, аңгы-аңгы чергениң дип­ломантылары болдулар. 

Уругларывыс профессионал ансамбль, бөлүктер-биле бир деңге мөөрейлежип турду. Киржикчилерниң белеткели-даа шыырак, кеткен костюмнары-даа каас-шиник, тургускан танцы-самы-даа  бот-тускайлаң... Ынчалза-даа бистиң самчыларывыс аңаа боттарының салым-чаяанын 100 хууга бараалгаткан. 

Жюри кежигүннери Москва­ның, Казаньның алдарлыг артистери, балетмейстерлери Тываның уругларының талантызын бедии-биле үнелээни, бистерни улам-на чалгынналдырды.

Удавас “Аржаан” бөлүү Тыва Республиканың алдарлыг артизи Сайдаш Монгуштуң концертинге киржир. Ол Аржаан ортумак школазында хөгжүм болгаш актер мергежилиниң бөлүүн январь айдан эгелеп удуртуп эгелээн. Алдарлыг артист понедельник санында келгеш, уругларны өөредип турар — дээш, чугаазын доосту.

Уруглар фестивальга киржиринден аңгыда, чаа өңнүктер-биле найыралдажып ап, Казань хоорайның тураскаалдыг черлерин кезип, чуруктарга тырттыржып, солун үени эрттиргеннер. Самчылар Татар Республиканың эң кол тураскаалы – Кул-Шариф мусульман хүрээге (мечеть) чедип, ооң архитектуразының чаражын магадап ханмаан.

Сески классчы Анета Байкара дүнеки Казаньны, татар кухняны, аквапаркты магадап ханмаан. Алдыгы классчы Достук Ондук келир үениң камгалакчызы болгаш Казань кремлиниң девискээринге Улуг Тиилелгениң чыскаалынга белеткенип турган шериглерни база машина-техниканы улуг сонуургал-биле көр­ген. Танк иштинде шеригжи ооң талазынче көргеш, холун чайганы аңаа уттундурбас. Уруг­лар Казань хоорайның арыг-силиин, чонунуң эвилең-ээлдээн чугааладылар.

Россия, делегей чергелиг фес­тиваль, мөөрейлерге Тываның адын төлептиг камгалап чоруур салым-чаянныг уругларга моон-даа соңгаар чедиишкиннерни күзеп каалыңар.

Шончалай ХОВАЛЫГ.

Авторнуң тырттырган  чуруктары.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.