1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ҮНДЕЗИН КУЛЬТУРА ТӨВҮНҮҢ ҮНҮ

Октябрь 21-ниң №124 “Шын” солунга “Ажылче – тыва хептиг” деп эгеге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чонга кыйгырыын парлаан. 
Тываның Баштыңының кый­­­гы­рыынга хамаарыштыр “Шын­ның” номчукчуларының санал-оналын парлаарын улам­чылаар-дыр бис.
ТР-ниң алдарлыг артизи, “Тыва” бөлүүнүң уран чүүл удуртукчузу Айдаш Барыңмаа: 
– Ийе,  дыка шын бодал-дыр.  Катчып тур мен. Ынчалза-даа чүгле Тыва дыл хүнүнде  эвес, а хүн бүрүде тыва национал хептерин кедип чоруурун күзээр-дир мен. Ажылдаарда кедер  хеви, кудумчуга хостуг, шөлээн агаар­лап кедер хеви, бажыңынга кедер хеви дээш шупту аңгы-аңгы болур болза кончуг эки. Бо сайзыраңгай үеде садыг­ларда пөстер янзы-бүрү бар апарган. Даараныр улус база көвүдээн. Ынчангаш каш янзы тыва хептиг болуру берге эвес.       
Тыва үндезин культура төвүнүң специализи Сай-Суу Доңгак:
– Ш.В. Кара-оолдуң Тыва дыл хүнүнде национал хеп кедер деп саналынга катчып, ол хүн ажылче национал  хептерин кедип алгаш келиринче  чонувусту кыйгырар-дыр бис. 
2015 чылда “Тыва үндезин хеп” деп конференция болуп эрткен. Аңаа чылдың бир  хүнүнде кижи бүрүзү тыва хеп кедер деп шиитпирлээн. Ынчалза-даа ол бодал саазын кырында артып калган турган. Оон бээр ийи чыл эрти.  Эскерип чоруурумга, кудумчуга  тыва хеп кеткен улус бо-ла көстүп кээр апарган чорду. Ооң мурнунда чүгле  Наадым болгаш  Шагаа байырлалдарында тыва хептерни  кедип турган болзувусса, а ам Тыва дыл хүнүнде база кедип эгелээривис­ке кончуг эки-дир. 
Тыва национал хепти хүн бүрүде кедер дизе, бөдүүн материалдан даараан, эптиг хептер херек. Сценага кедер, каас-коя тыва хеп кедип алгаш ажылдаары болдунмас-ла болгай. 
Бир эвес шупту тыва хеп кедип эгелээр деп бодаар болза, кыс кижи дааранып өөренип алыры чугула.  Чүге дээрге тыва хепти мастерлерге даарадырга, өртээ  аар-ла болур.  Кыс кижи бүрүзү даарап өөренип алгаш, өг-бүлезиниң кежигүннеринге даарап эгелээр болза, ынчан бо эгелээшкин дыка дүрген  боттаныр деп бодаар мен. 
Бистиң Тыва үндезин культура төвүнге ноябрь 1-ден эгелеп тыва национал тон даарап өөредир бөлгүм ажылдап  эгелээр.  Өөредилге ниитизи-биле 3 ай иштинде үргүлчүлээр. Тыва тон даарап өөренип алыксап чоруур кыстарны чалап тур бис. 
Айдың ОНДАР белеткээн.
Арслан Аракчааның тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.