1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ҮНДҮРҮГ ТӨЛЕВЭЭНИ ДЭЭШ...

РФ-тиң Истелге комитединиң Тыва Республикада Истелге комитеди ийи хуу сайгарлыкчыга хамаарыштыр истелге ажылдарын дооскан. 48 харлыг болгаш 32 харлыг хуу сайгарлыкчылар РФ-тиң КХ 198 чүүлүнүң 1 кезээнде көрдүнген кем-херек үүлгедии онза улуг хемчээлге үндүрүгнү төлевээни дээш буруудаттырып турар.
Истелгениң тодаратканы болза, 2014 чылдың апрельде 48 харлыг сайгарлыкчы 54 084 000 рубльге шимчевес өнчүзүн саткаш, хоойлу езу­гаар кирген орулгазындан нии­тизи-биле 2 596 032 рубль түңнүг үндүрүгнү төлевээн. Ооң РФ-тиң бюджединче киирер ужурлуг турган үндүрүүнүң нии­ти түңүнүң 92 хуузу төлеттинмээнин истелге ажылдакчылары тодараткан, а ол дээрге РФ-тиң КХ 198 чүүлү езугаар онза улуг хемчээл болур.  
Өске хуу сайгарлыкчы бодунуң ап турар орулгаларының түңүн биле тура, сагыштыы-биле 2013 чылдың 1 айның 20-ден 2016 чылдың  7 айның 15-ке чедир бодунуң орулгаларының дугайында шын эвес медээлерни үндүрүг органнарынга берип тургаш, ниитизи-биле 3 228 410,2 рубль түңге үндүрүгнү төлевээн. Ооң РФ-тиң бюджединче киирер ужурлуг ниити үндүрүүнүң 100 хуузу төлеттинмээнин истелге тодараткан.
Истелге буруудадырынга четчир барымдааларны тодараткаш, херектерни судче шилчиткен. Маңаа экономиктиг кем-херек үүлгедиглерин истеп тыварының сорулгазы  күрүнеге чедирген когаралды эгидер талазы-биле чөптүг чорукту доктаадырын демдеглээри чугула.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.