1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ҮНҮВҮС БЕРЭЭЛИҢЕР!

Тываның ховар талантылыг оолдарының бирээзи, ТР-ниң алдарлыг артизи Сайдаш Монгуш регионнар аразының «Биир кун» («Под одним солнцем») деп төлевилелинде киржип турар. Бо төлевилел Якутск хоорайга 2017 чылдың август айда эгелээн. Солун төлевилелди Якутияның эстрада театры болгаш «Саха» деп национал компания ажылдап кылган. 
«Биир кун» деп төлевилелде Рос­сия­ның акы-дуңмалышкы 11 регио­нундан уран талантылыглар киржип турар. Оларның аразында бис­тиң чаң­гыс чер-чурттуувус Национал театрның аныяк артизи Сайдаш Монгуш бар. Мөөрейниң баштайгы кезээнге аныяк артист өткүт чараш үнү-биле «Өдүген тайга» деп ырыны хөөмей-сыгыдынга үдедип күүсеткеш, шииткекчилерниң сонуургалын чаалап алган.
Дараазында, 2-ги кезээ ноябрь айда эрткен. Ынчан тыва, бурят, чуваш, татар болгаш өске-даа артис­тер мөөрейге тураскааткан пресс-конференцияга база киржип, боттарын таныштырганнар. Оон улаштыр каттышкан улуг концертин чонга бараалгаткан. Сайдаш Монгуш «Дыңгылдай», «Бодум чуртум эргим-не ийин» деп улустуң болгаш «Авамга өпей ырым» деп бодунуң чогааткан ырызын бадырып берген. Азия төвүнден келген артистиң уран талантызын улуг сонуургал-биле үнелеп көргени чор­гааранчыг.
Төлевилелдиң сөөлгү кезээн чоннуң үнүн дың­наары-биле интернет четкизинде чарлаан. Ынчангаш кайгамчык талантылыг аныяк артист Сайдаш Монгуш дээш үнүвүстү берээлиңер! SMS-медээни кысказы-биле «ШОУ 1» 5577 дээш чорудар. 
Ол смс-бадылаашкыннарның түңнели-биле мөөрейниң эң тергиин ийи тиилекчизин илередир. Шаңналы Гран-при болгаш чартык миллион рубль. Өске-даа киржикчилерни 100-тен 300 муң рубль чедир шаңнаары көрдүнген. Бо солун төлевилелдиң түңнел концерти февраль 17-де Якутск хоорайның «Триумф»­ ордузунга болуп эртер.
Ол ышкаш «Биир кун» деп якут тө­левилелди январь 16-дан 19-ка чедир «Новый век» телеканал Тыва­ның чурттакчыларынга көргүзүп ту­рар. База интернет четкизинде https//vk.com/tuvaeis көрүп болур. Бо төлевилелди бүгү чуртта 16 миллион көрүкчүлер октаргай четкизинден сонуургап көрүп турар. 
Бистиң корр.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.