1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

ТӨЛЕПТИГ ХАМААТЫНЫ ӨСТҮРЕР

ТӨЛЕПТИГ ХАМААТЫНЫ ӨСТҮРЕР

Губернатор төлевилели ЭРТЕМ ЧОКТА, ЭРТЕН-ДАА ДҮН

«Өг-бүле бүрүзүнге чаңгыстан эвээш эвес дээди эртем-билиглиг уруг» деп губернатор төлевилелин 2013

КЕЛИР ҮЕНИҢ ОФИЦЕРЛЕРИ

КЕЛИР ҮЕНИҢ ОФИЦЕРЛЕРИ

Июнь 15-те Кызылдың Президен­тизиниң кадеттер училищезинге бир дугаар доозукчуларга хөрек демдектерин тыпсыр база училищениң тугу-биле ба­йырлажыр езулал болган.

Шылгалда - амыдыралдың келир үези

Күрүне шылгалдазын дужаары – доозукчу уругнуң амыдыралында эң-не шыңгыы болуушкун. Шылгалданың түңнелдеринден ооң амыдыралының келир үези хамаар­жыр. Бо хүннерде респуб­ликаның школаларында кү­рүне шылгалдалары кидин түлүк чоруп турар.

Делегей - чаңгыс, үннер - муң-муң

2019 чылды Бүгү делегейде үндезин чоннарның дылының чылы кылдыр Каттышкан Нациялар Организациязының Чиңгине ассамблеязы чарлаан. Россияга ол чылдың албан ёзузу-биле ажыдыышкыны Ханты-Мансийск хоорайга болган.

ӨГБЕЛЕРНИҢ ӨНЧҮЗҮ

ТЫВА ДЫЛЫМ ХОМУСТУҢ ҮНҮ БОЛУП...

Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оол төрээн тыва дылывыска хамаарыштыр ажык чугааны Тываның чогаалчылары-биле чоруткан дээрзин «Шын» солундан номчааш, өөрүп олур мен.

ТЫВА ДЫЛДЫҢ ТЫНЫН ТУТКАН ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЕРИ

АЖЫК ЧУГААГА ХАМААРЫШТЫР

2019 чылдың февраль 21-де Чазак бажыңының үшкү каъдында хуралдаар залга Тываның чогаалчылары-биле Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оол төрээн тыва дылывыска хамаарышкан ажык чугааны чоруткан.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЧЫ БАЙЫРЛАЛ

МАЛЧЫННАРНЫҢ АМЫДЫРАЛЫН ШИНЧИЛЭЭН

ТӨӨГҮЛҮГ МЕДЕРЕЛДИ ТӨӨРЕТПЕС

Тываның эрги хартаачыларын солуур сорулга-биле совет Россияның Тывага турган ВКП(б)-ниң райбюрозу он оолду 1925 чылдың июльда Москваже өөредип чоруткан. 

ЭРТЕМГЕ ҮНДЕЗИЛЭЭН ШИИТПИРЛИГ ХЕРЕК

Февраль 7-де бүгү Рос­сияның эртем хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал Кызылда Улусчу чогаа­дылга бажыңынга болган. Ооң ажылынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база киржип, эртемденнерге байыр чедирген. 

БИЧЕ СУУРЛАРНЫҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИ: ЭРТЕМНИҢ, ЭРГЕ-ЧАГЫРГАНЫҢ КӨРҮЖҮ

«Дер үндүрбейн – ажык тыппас, дем каттыштырбайн – тиилеп шыдавас» деп чоннуң мерген угаадыын­да дег, Тываның эртемденнери суму даргалары-биле демин кадып, биче суурларның хөгжүлдезиниң дугайында сайгарылгалыг чугааны кылган. 

КАЯА-ДАА ЧАҢГЫЛАНЫП ЧОР, ӨЛЧЕЙ-КЕЖИКТИГ, ХАЙЫРАЛЫГ ТӨРЭЭН ДЫЛЫМ

Страницы