1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

ИЕВИС ЫШКАШ БАШКЫВЫС

"САЛГАЛ" УРУГЛАР САДЫНДА

Кызылдың солагай талакы дачаларында уруг­лар сады ажыттынган деп медээни республиканың чурттакчылары улуг өөрүшкү-биле хүлээп алган. 

ОРУС ДЫЛДЫҢ ТЕРГИИННЕРИ

ТЫВА ДЫЛ - ЭРТИНЕВИС

YЛЕГЕРИН ЭДЕРЭЭЛИ
 

"ЭРТЕМ ЧОКТА, ЭРТЕН БАЗА ДҮН"

"ТЫВАНЫҢ ТӨӨГҮЗҮ" - ҮШКҮ ТОМ

КЫДАТТА ТЫВА АНЫЯКТАР

ТӨРЭЭН ЧУРТУНУҢ ТӨЛЕПТИГ КАМГАЛАКЧЫЗЫ

УРУГЛАР - "ӨЛЧЕЙ УДАЗЫНЫНДА"

Тоора-Хем суурда Уруг­ларның чогаадылга төвү «Өлчей удазынында» 2016-2017  өөредилге чылында 308 уруглар хаара туттунган. Бо төптүң директору Ханды Девер-ооловна КОЛ бөгүн «Шын» солуннуң аалчызы.

АВА КИЖИ - ЧУРТТАЛГАНЫҢ ЧАРАШ СӨҢҮ

Ава – эң чараш, энерелдиг, эргим, адап ханмас кайгамчык үнелиг, сеткил-сагышты өөртүп кээр онзагай сөс.

ӨӨРЕДИЛГЕ — ДЕПШИЛГЕНИҢ ҮНЕР ДӨЗҮ

ТР-ниң Баштыңы Ш. Ка­­­ра-оол Өөредилге яамы­зының 75 чылы-биле баш­кы­ларга, хоочуннарга база Тываның өөредилге системазының бүгү ажылдакчыларынга байыр чедирген.

ЭРТЕМ-БИЛИГЖЕ ЧҮТКҮЛ УЛУГ

ҮШ ҮНЕ

УЛУГ ЭРТЕМДЕННИҢ ХОВАР ШИНЧИЛЕЛИ

УЛУГ БАШКЫВЫСТЫҢ СҮМЕЛЕРИ

Тыва улустуң «Кижи болуру чажындан» деп үлегер домаанда ханы утка-ла бар. Бистиң аравыста ажы-төлүн кижизидериниң талазы-биле өг-бүлезинге, дөргүл-төрелинге, чонунга үлегерин көргүзүп, арга-сүмезин берип чоруур ада-иелер эвээш эвес. 

Страницы