1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

БЕДИК МЕРГЕЖИЛДИГ ЭРТЕМДЕН

Тываның билдингир, ат-сураглыг эртемденнериниң бирээзи Зоя Баировна Самданны чон эки таныыр, билир. Ол дөртен ажыг чылдарның дургузунда тыва эртемге, культурага  бараан болуп, ниитизи-биле 200 ажыг эртем ажылдарын бижип, чонунга бараалгаткан.

АЛДЫ ЧҮС АЖЫГ КИЖИ КЕЛГЕН

Апрель 17-де Президен­тиниң Кызыл хоорайда кадет училищезинге «Ажык эжиктер» хүнүнде 600 ажыг оолдар, уруглар, ада-иелер келген.

«УГУЛЗАЛЫГ ХЕВИС»

Найысылалдың оң талакы эриинде улуг, чараш, көскү өргээ туруп турар. Ол дээрге Кызылдың №8 ортумак школазы-дыр.

«ЧЫЛДЫҢ БАШКЫЗЫ – 2016»

Март 19-та Тываның күрүне филармониязынга башкылал мергежилиниң «Тыва Республиканың чылдың башкызы болгаш кижизидикчизи» деп Бүгү-российжи  конкурузунуң регионалдыг чадазының тии­лекчилерин шаңнаар байырлыг езулал болуп эрткен.

«ЧЫЛДЫҢ БАШКЫЗЫ - 2016»

Өөредилге болгаш кижизидилге

КАКИЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИНИМАЮТ НА УЧЕБУ ИНВАЛИДОВ?

ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В. Чапаевтиң уйнуу төрээн Тывазындан курсантыларны өөредир

Сибирь федералдыг университеттиң Шериг-инженер институдунуң шериг өөредилге төвүнүң начальниги, полковник Владимир Алексеевич Копылов — Тыва чурттуг кижи. Ол Ээрбек суурга төрүттүнген. Ада-иези Туран хоорайда чурттап чоруур.

БУРУНГААР КӨРҮШ-ТҮР

2016 чылдың январь 18-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва дыл хүнүн тургузар Чарлыкка ат салган.

САГЫЖЫМ ААРЫП ЧОР...

Тыва дылывыс — эртиневис

БАШКЫ – ЧОРГААР ДЫҢНАЛЫР СӨС

Тыва – чоннар найыралының  чурту

Тываның сайзыралынга үнелеп четтинмес үлүг-хуузун киирген баштайгы орус башкыларга тураскаалды 2010 чылдың октябрь 5-те байырлыг байдалга ажыткан.

АНГЛИ ДЫЛДЫ ЧАЛГЫН КЫЛЫЫЛ

“Кижи каш дылды билир, ынча катап кижи болур” деп мерген чугаада ханы утка сиңниккен. Кандыг-бир национал дылды билири дээрге-ле, ооң чүгле сөс курлавырының байлаан билири-биле кызыгаарланмас.

ШЫЛГАЛДАЛАРГА БЕЛЕТКЕЛ

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы школачыларның шылгалдаларга белеткелин хынаар сорулгалыг кожууннарже үнүүшкүннерни чорудуп эгелээн.

Тыва бижиктиң тургузукчулары

2015 чылдың август 1-де Тыва Республиканың «Шын» солунунуң 10 дугаар арнынга тыва бижиктиң латинчиткен төлевилелдериниң төөгүзүнге хамаарыштыр бижикчи Танов Чигденниң «Кым чогаатканыл?» деп чүүлү үнген.

ОРУС ДЫЛДЫ САЙЗЫРАДЫР

Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызынга орус дылга грантылар эдилекчилери-биле «төгерик стол» болуп эрткен.

ЭР БАШКЫЛАР СЪЕЗДИЗИ

Ноябрь 6-да Кызыл хоорай­ның муниципалдыг өөредилге албан черлериниң эр башкыла­ры­ның I съездизи № 2 орту­мак школаның баазазынга болуп эрткен.

Страницы