1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ӨСКЕРИЛГЕЛЕР БОЛБАС

Пенсияга өскерилгелер амгы үеде хүндүлүг дыштанылгада турарларга хамаарылгалыг бооп болур бе?

Ольга МОНГУШ,

 58 харлыг.

Кызыл хоорай.

ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал по­литика сайы­ды Л.Ш. Тас-оол­дуң берген харыызы:

– Пенсия ду­гайында хоой­луга өс­ке­­рилгелер киирер дугайында хоой­лу төлевилелдери амгы үеде пенсия ап турарларга көңгүс хамаарышпас. Ынчаарга 2018 чылда пенсияже үнер назылыгларга хамаарыштыр база чүү-даа өскерилбес. Пенсия хандырылгазын ап турар кижилер пенсияны кайы хирени ап турган болдур, кандыг-даа өскерилге чок ол хевээр алыр. 

Ол ышкаш пенсияже үнгени-биле холбаштыр чиигелделер болгаш социал төлевирлер хевээр артар. Чаңгыс сөс-биле чугаалаарга, амгы үениң пенсио­нерлеринге пенсия хоойлузунга  өскерилгелер шуут хамаарышпас, оларга хамаарыштыр шупту чүве хевээр артар.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.