1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

55 АЪТТЫ ДАМЧЫДЫП БЕРГЕН

Тывада 55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригадазынга тураскааткан хүндүткелдиң езулалын декабрь 21-де Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга эрттирген. 
Байырлыг езулалга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары, яамы, ведомстволарның, албан организация черлериниң төлээлери, дайынның болгаш күш-ажылдың хоочуннары, Президентиниң кадет училищезиниң, Тываның кадет корпузунуң, школаларда кадет класстарның сургуулдары, 55-ки тускай мото-адыгжы бригадада албан-хүлээлгезин эрттирип турар шериг оолдар, оларның чоок кижилери, эш-өөрү, хоорайның хөй-ниитизи киришкен.
Россияның болгаш Тываның Ыдык ырларын күүсеткен соонда, тук тудукчулары оркестрниң үделгези-биле шериг бригадазының Тугу – Георгиев Тугун киискидип киирип келгеннер.Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол шериг албанныгларга байыр чедиргеш, Российжи шеригниң тускай мото-адыгжы (даг) бригадазынга шериг албанын эрттирери дээрге-ле улуг хүндүткел-дир дээрзин айтып, Ада-чурттуң Улуг дайынынга амы-тынын берген тыва эки турачыларның, афган болгаш чечен дайыннарының хоочуннарының,  сураглыг чаңгыс чер-чурттуувус, камгалал сайыды Сергей Шойгунуң адын сыкпайн албан-хүлээлгезин чедиишкинниг эрттирерин күзээн.
55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригадазының командири генерал-майор Андрей Хоптяр харыы сөс ап чүве чугаалааш,  деткимче көргүскен чылыг-чымчак сөстери дээш, бедик утка-шынарлыг чагыы дээш Тываның Баштыңынга өөрүп четтиргенин илереткен.
Байырлыг езулал үезинде шаңнал-макталдарны база тывыскан. Шериг белеткелинге, чурттар аразының шериг өөредилгелеринге чедиишкиннери дээш шериг албаны эрттирип турар оолдарны, шериг хоорайжыгажының тудуг объектилеринге ак сеткилдиг күш-ажылы дээш тудугжуларны шаңнап-мактаан.     
55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригадазын тургузарынга киирген ачы-хавыяазы дээш полковник Андрей Шелухинни ТР-ниң «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» медаль-биле шаңнаан. ТР-ниң Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле Төп шериг округунуң 41-ги ниити шериг армиязының 5511 шериг кезээниң автомобиль албанының техниги Сылдыс Монгуш, ол-ла шериг кезээниң шериг белеткелиниң талазы-биле бригада командириниң оралакчызы Игорь Кузменков, Чазак Даргазының Өөрүп четтирииш­кин бижии-биле шериг кезээниң мото-адыгжы ротазының взвод командириниң оралакчызы Дмитрий Дүпчен,  «СибтудугКонтакт» КХН-ниң чазаныкчы-бетончузу Эдуард Дембирель, шериг кезээниң материалдыг хандырылга взводунуң чолаачызы Андрей Никитенко олар шаңнаткан. Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылдаанының юбилей медалынга «СибтудугКонтакт» КХН-ниң директору Николай Хван төлептиг болган.
Бир онзагай чүве чүл дээрге, байырлыг езулал үезинде ТР-ниң өмүнээзинден Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригадага Тыва дугайында 55 номну болгаш шилиндек 55 аътты дамчыдып бергенин чугаалаарга, шериг албанныглар диңмиттиг адыш час­каашкыннары-биле уткаан. Ба­йырлыг езулал Россияның болгаш Тываның ат-сураглыг артистериниң болгаш бот-тывынгыр коллективтерниң солун концерти-биле доозулган.
Даш-оол МОНГУШ.
В.Чадамбаның тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.