1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

55 ДООЗУКЧУ АЛДЫН МЕДАЛЬДЫГ

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол школазын алдын медальдыг дооскан уруглар-биле чаңчыл ёзугаар ужуражылганы эрттирген. Бо чылгы доозукчулардан 55 кижи алдын медальдыг болган, оларның 25-и – Кызылдан, артканнары – көдээ школаларның доо­зукчулары. Ада-иелерге, башкыларга, медалистерге байыр чедирип тура, Шолбан Кара-оол оларның чартык кезии көдээ шко­ла­лардан болганын демдег­лээн. Бо дээрге, ооң бодалы-биле, көдээде бол­гаш ниитизи-биле республикада өөре­дилге деңнелиниң бедээнин херечилеп турар.

Оон аңгыда школазын тергиин­ эки доос­кан уругларның сези «Өг-бүле бүрү­зүнге – дээ­ди эртемниг уруг» деп губернатор төлевилелиниң киржикчилери болганын ол онзагайлаан. Ук төлевилел боттуг түңнелдерни эккеп эгелээн, хөй ажы-төлдүг, эвээш орулгалыг өг-бүлелерниң уругларынга эки өөредилге черлеринче кирип алыр арганы төлевилел берип турар» — деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. «Сеткилимниң ханызындан боттарының өг-бүлелеринге бедик билигниң «пионерлери» болурун, ооң-биле улузуңарның чаагай чоруунуң үндезинин салырын силерге күзедим» – деп, бодалын, күзээшкинин илереткен.

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының дыңнатканы-биле алырга, 2011 чылдан 2017 чылга чедир Тываның школаларының 376 доозукчузу алдын медалистер болган. Ол дээрге бо чылдарның доозукчуларының 3-тен хөй хуузу-дур. 2018 чылдың ЕГЭ-зиниң түңнелдерин көөрге, «алдынга» олар төлептиг болганнар. Түңнели билдине берген беш шылгалдага 72 өөреникчи 90-дан өрү эң бедик баллдарны алган, чижээ, орус дылда 90-дан өрү баллды 65 кижи, а ийи доозукчу 100 баллдыг болган. 

Бистиң корр.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.