1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

73 АЙТЫРЫГГА ХАРЫЫЛААН

Россияның Президентизи Владимир Путинниң июнь 7-де эрттирген дорт шугумунга күрүнениң хамаатыларындан 2 миллион ажыг айтырыглар телефон, интернет дамчыштыр дээш янзы-бүрү хевирлерге кирген. Президент боду дорт эфирге 73 айтырыгга харыылаан. Айтырыгларның хөй кезии чуртталга-коммунал, тудуг, экономика, өөредилге, медицина, кывар-чаар материалдар өртээ дээш чоннуң хүн бүрүде чуртталгазында чугула айтырыглар болган. 

Москва, Санкт-Петербург, Иваново хоорайларның, Рос­тов, Владимир, Алтай дээш өске-даа девискээрлерниң чурттакчылары Владимир Путинге айтырыгларны дорт эфирге салыр, элээн тодаргай харыыны, харын-даа мырыңай Президентиниң бодунуң арга-сүмезин, дуза дугайында аазааш­кыннарын алыр аргалыг болганнар.

Бо чылгы дорт эфирниң он­загай талазы – “эпчок айтырыгларны” экранга субтитрлер кылдыр бижип турганы. Чижээлээрге, “Россияда банан өртээ яблок өртээнден чүге чиигил, банан республика бис бе?”, “Дүжүметтер чылдың-на меге илередир детекторга хыналда эртер саналга хамаарылгаңар кандыгыл?” дээш оон-даа өске чидиг айтырыглар. Ындыг ай­тырыгларның эфирже үндүрүп турганы  оларга харыыны бээринге, шиитпир­лээринге Владимир Путинниң белени деп дорт эфирни көрген даштыкы журналис­тер санап турар.

“РИА Новости” медээлерден.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.