1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Байыр чедириишкини

Эргим чаң

Тыва Республиканың хүндүлүг чурттакчылары!

Тыва Республиканың  хүндүлүг чурттакчылары! Эргим чаң­гыс чер-чурттугларым!

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) өмү­­нээзинден болгаш бодумнуң хуумдан силерге үнүп орар 2015 чыл-биле байыр чедирип тур мен!

Эргим сибирьжилер!

Эргим сибирьжилер!

Тыва Республиканың хүндүлүг чурттакчылары!

Тыва Республиканың хүндүлүг чурттакчылары!

Үнүп орар Чаа чыл-биле болгаш Христостуң төрүттүнгени-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрү­­ңер!

ЧАА ЧЫЛДА УРУГ БҮРҮЗҮНГЕ БЕЛЕК

Декабрь 26-да «Найысылал» арт-төпке ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы Чаа чылдың елказын эрттирген. Аңаа ажылдакчыларның ажы-төлүнден аңгыда, Украинадан бичии 4 харлыг Мирослав Узденевту база чалаан.

ЧЫЛДЫҢ ТЕРГИИННЕРИ

Улусчу чогаадылга бажыңынга  декабрь 27-де «Спортчу элита» деп ба­йырлал эрткен. Аңаа спорттуң янзы-бүрү хевирлеринге алдаржаан олимпий, сурдолимпий, паралимпий оюннарның тергииннеринге, тренерлерге, хоочуннарга болгаш спорттуң хөгжүлдезинге үлүг-хуузун кииргеннерге күрүне шаңналдарын тывыскан. ТР-ниң Баштыңы – Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолду сценаже башкарыкчылар чалапты.

Рубрика: 

САЛЫМ-ЧАЯАННЫГ АНЫЯКТАРГА

Декабрь 26-да Улусчу чогаадылга бажыңынга  ТР-ниң Баштыңы Ш.Кара-оол болгаш ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы «+өредилге» деп төлевилел езугаар «Салым-чаяанныг аныяктар» деп программаның  деткимчези-биле 2013-2014 чылда өөредилгеге, спортка, уран чүүлге тергии­дээн аныяктарга тускай дипломнарны болгаш акша шаңналдарны тывыскан.

САЙЫН-БЕЛЕК ТҮЛҮШ ДЕВИП ТУР!

Ачылыг ак-көк дээрде ай-хүнден эгелээш, дүнеки дээр­ниң сылдыстары бирде чайынналдыр херелдени бээр, бирде булут тыртып, бүргей бээрин кым-даа билир. Дээр-дең­герлер безин ынчаар чаңнап турда, бистерниң, кижилерниң, салым-чолунуң оюну оон каш янзы  ындынналып кээ­ринге чөпшээрежирден башка... Хөй чоннуң аразындан күштүглерниң күштүү кылдыр хартыганың кашпагайы-биле тыва мөгелер теп үнүп кээрге, сүрлүг-ле. 2014 чылдың эң кол, эң улуг байырлалы Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чыл ою база Кызылдың үндезилеттинип тургустунганындан бээр 100 чыл оюнга тураскааткан улуг хүрешке шүүлген Сайын-Белек Түлүш-биле   чоок таныжып алырынче номчукчуларны чаладым.

Рубрика: 

ОЮН-ТОГЛААЛЫГ, ЫРЫ-ШООРЛУГ ЧАА ЧЫЛ КЕЛДИ!

Декабрь 25-те В.Көк-оол аттыг Национал театрга рес­публиканың кожуун бүрүзүн төлээлээн тергиин өөредилгелиг, хөй чедиишкиннерлиг уруглар Тываның Баштыңының елказынга чыглып келген.   Чаңчыл езугаар  чылдың төнчүзүнде республиканың   онза чедиишкиннерлиг 7 хардан 14 харга чедир школачылары Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң уругларга елказынче  чалалганы алыр аас-кежиктиг болуп турарлар. 

К.ХОВАЛЫГ: «ЭРТЕ БУРУН ӨГБЕМ ЫРЫ — ХӨӨМЕЙ»

ХӨӨМЕЙ ЫРЫМ

Өгбелерим арттырып каан белээ—

Өргүн чонум хөңнү болган хөөмей.

Салгалдардан салгалдарже дамчып,

Сайзыра-ла, сыгыт-хөөмей, шу-де!

 

Ынакшаанда ырым болган хөөмей –

Ырак черге чораанымда хөңнүм,

Чанарымда чалгын болган күчүм,

Сагыш-сеткил сергеп келир ырым.

 

Эне-Сайның эгүүр шагдан дыңнаан

Эрте-бурун өгбем ыры — хөөмей.

Көжээ даштың бурун ыры болган

Хөөмейимни, каргыраамны, шу-де!

 

Эрес эрлер эки аъдын мунгаш,

Эгин кожа челзип ора ырлаар,

Таңды-Тыва, Ураанхайның ыры —

    Тааланчыг сыгыт-хөөмей, шу-де!

Страницы