1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Саян сыннарындан талыгыр ыракка…

Афганистанның чаңгызы

Хап «сунопка»

Чагаалар — амыдыралдың  көрүнчүү

ВЛАДИМИР ПУТИН БАЙЫР ЧЕДИРГЕН

Сочиде команда аайы-биле маргылдаага баштайгы алдын медальды чаалап алган Россияның фигурлуг чуңгулаашкын спортчуларынга байырны Владимир Путин чедирген.

Кышкы-даа бол, изиг оюннар эгелээн

Улуг, делгем Россия бодунуң күчү-күжүн делегейге көргүзүп, XXII Кышкы Олимпий оюннарынга аренада 40 муң, экраннар баарында 3 миллиард көрүкчүнү хаара туткан. Бо спортчу маргылдаа аарыкчыларның сагыш-сеткилин хөлзедип, кайгамчыктыг солун болуп, улуг чижилгеге эртер дээрзинге чигзиниг турбас.

«Кызыл-Дагның сылдызы»

Чагаалар аразындан...

Ужуру чүдел?

Ниитилел айтырыы

«Назыда чуртта, назыныңда өөрен!»

Эрги пластинка…азы, «адыг баскан» кулактар бе?  

ӨСКYС УРУГЛАРГА ЧАА БАЖЫҢНАР

2013 чылда бистиң республиканың өскүс уругларынга болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок артканнарга 295 квартираны туткан. 

Ада кижи адын сыкпас

Чагаалар аразындан

ЭГЕ ШКОЛАЛАРГА — ӨӨРЕДИЛГЕ НОМНАРЫ

Тыва школаларга  өөредилге номнарының төөгүзү оларның амгы үеде байдалы, ол номнарны чогаадып, очулдуруп, редакторлап, парлап чораан буянныг кижилерниң  намдар-төөгүзү, чогаадыкчы ажыл-ижи тыва культураның эрткен оруунуң база бир чугула айтырыгларының  бирээзи.

Страницы