1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

АЖЫ-ТӨЛ КИЧЭЭНГЕЙ, ХАЙГААРАЛДА

Бай-Тайга кожууннуң өг-бүле болгаш ие-чашка дуза чедирер төвү 1995 чылда тургустунган.        2004 чылдан бээр төптүң директору — Чодураа Комбуевна Сегбе.

Рубрика: 

СЕС ЧУҢГУЛАРНЫ КУТКАН

Кыштың баштайгы айының эге хүннеринде бистиң республиканың девискээринге харның чаганы бүрүнү-биле кончуг элбек болгаш дески болган.

Рубрика: 

БЫЖЫГ МӨЗҮ-БҮДҮШТҮГ КИЖИЛЕР

Каттышкан Нациялар Организациязының Кол Ассамблеязының шиитпири-биле 1992 чылдан бээр Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүн чыл бүрүде, де­кабрь­ның 3-те, демдеглээрин доктааткан.

Рубрика: 

КЕЛИР ҮЕНИҢ IT-ИНЖЕНЕРЛЕРИН ШЫЛГААН

Дүүн, декабрь 4-те, Информатика хүнүнде,  Кызылда  «Аныяк» өөредилге төвүнге  «IT- Перспектива-2015” мөөрейниң түңнелин үндүрген.  Республика школаларының 10-11 класс өөреникчилериниң аразынга мөөрейни

Чонунга мөгейиг

Тыва сценаның хоочунна­рының бирээзи, Тываның Улустуң, Россияның алдарлыг артизи Анна Оюновна Шириин-оол  (чурукта) бо

АТ-СУРАГЛЫГ КҮРҮНЕ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ

Тыва болгаш хостуг хүреш федерацияларының үндезилекчилериниң бирээзи, ат-сураглыг күрүне ажылдакчызы, чогаалчы, ыраажы, аңчы, үлегерлиг ада (ачамның даайы), кырган-ачам Шулуу Давааевич Куулар

АДАЛАРНЫ АЛДАРЖЫДААЛ

Аал-оран баштыңчызы,

Ада-чурттуң камгалакчызы,

Аңнаар-меңнээр, ажыл-ишчи

Тере-Хөлүм адалары.

ХЫЛБЫК БАЙЫРЛАЛЫ

Тыва Үндезин культура төвү тургустунганындан бээр 3 чылдаан байырлалын Улусчу чогаадылга бажыңынга эрткен дыштаныр хүннерде байырлап эрттирген.

ЭРЗИН, ТЕС-ХЕМ КОЖУУННАРДА

Тываның ыраккы кожууннары Эрзин, Тес-Хемде «Шын» солуннуң чагыдылгазы кайы хире чоруп турарын билип алыр сорулгалыг сургакчылап үнүптүвүс.

ҮШ-КӨЖЭЭНИҢ МАЛЧЫННАРЫ

Страницы