1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

«АМЫДЫРАЛДЫҢ АРЫННАРЫ»

Тываның Национал хөгжүм-шии театрының артизи Елена Васильевна Ооржакты  (чурукта) билбес кижи көргеш, школачы кыс

«ЧАЛЫЫ НАЗЫННЫ» САКТЫП…

Башкывыс Хензиг-оол Бал­дан оглу Күжүгет эжи Дмитрий Энеш оглу Очур-биле республиканың булуң бүрүзүнден эң-не шалыпкын, эрес-кашпагай, бөдүүн бүдүштүг, омак-хөглүг ажы-төлдү чыып, цирктиң оюн-көргүзүүн

СЦЕНАГА АМЫДЫРАЛЫНЫҢ 35-КИ ЧЫЛЫ

«Театральная жизнь» сет­күүлдүң кол редактору О. Пивоваров ооң дугайында мынча дээн: «Галина Мунзук — амгы үениң кайгамчык актрисазы!

ШЫЛГАЛДАЛАРГА БЕЛЕТКЕЛ

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы школачыларның шылгалдаларга белеткелин хынаар сорулгалыг кожууннарже үнүүшкүннерни чорудуп эгелээн.

90 хуузу кижиниң бодундан хамааржыр

Чылдың-на декабрь эгезинде Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Аңаа уткуштур декаданы чарлаары, хемчеглер планын тургузары чаңчыл болган.

Рубрика: 

«АЖЫК ЭЖИКТЕР» ХYНY

Уругларның эргелериниң талазы-биле Тыва Республикада бүрүн эргелиг төлээ черинге ноябрь­ 19-та «Ажык эжиктер» хүнүн эрттирген.

Рубрика: 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧАРЛЫКТАРЫ

Х. Баянмунхту Россияның болгаш Тываның демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылынга алдар болдурган Тыва Республиканың юбилейлиг тураскаал медалы-биле шаңнаарының дугайында

Рубрика: 

САГЫШ-СЕТКИЛ ДОЮЛДУРУУ

Тывавыстың национал уран чүүлүн бүгү делегейге алдаржыдып чоруур, республикавыстың чоргааралы, сагыш-сеткилди доюл­дуруптар аялгаларның  автору, Тожу оглу Сергей Бад­раа кайгамчык «Саян» ансамбли-биле

Республика чемпионады

Хостуг хүреш Тывага сайзыралды ап эгелээнден бээр бо чылдың күзүнүнде таптыг-ла 58 чыл болуп турар.

Рубрика: 

Тыва бижиктиң тургузукчулары

2015 чылдың август 1-де Тыва Республиканың «Шын» солунунуң 10 дугаар арнынга тыва бижиктиң латинчиткен төлевилелдериниң төөгүзүнге хамаарыштыр бижикчи Танов Чигденниң «Кым чогаатканыл?» деп чүүлү үнген.

Страницы