1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

«Угаанныглар дою»

Журналистиң орук демдеглели

Чоннуң участок төлээзи

Ат-алдарны херек кырында кылган ажыл-ижи-биле чаалап ап болур. Ооң бадыткалы, дириг чижек бөгүнгү  материалдың маадыры ол.

Рубрика: 

ОТЧУРЖАП ШҮГЛҮП ҮНГЕН

Тыва хүрештиң мөгелериниң белеткелдеринде, маргылдаа­ларында чаа сезон эгелээн. Чыл бүрүде кожууннарның «Сүбедей» спорт ордузунга чаңчыл болган маргылдаалар эрттирериниң ээлчээ бо удаа­да Кызыл кожуунга таварышкан.

Рубрика: 

ТӨТЧЕГЛЕКЧИЛЕРДЕН КАМГАЛААЛ

Тыва Республиканың дириг амытаннарны болгаш сугнуң биологтуг курлавырларын камгалаар талазы-биле күрүне комитединиң  тургус­тунганындан бээр 70 чыл оюнга тураскааткан байырлыг хурал Тываның Национал музейинге болуп эрткен.

КАРАТЭГЕ КАРА КУРЛУГ БОЛГАШ КРАП БЕРЕТТИГ

Олег Монгушевич ЧАМЗЫРАЙ — чурукчу мергежилдиг кижи.

ЭР БАШКЫЛАР СЪЕЗДИЗИ

Ноябрь 6-да Кызыл хоорай­ның муниципалдыг өөредилге албан черлериниң эр башкыла­ры­ның I съездизи № 2 орту­мак школаның баазазынга болуп эрткен.

ХОРОВОДТАП, ЧЕЛЕР-ОЙЛААН…

Кызылга ноябрь 4 аяс-даа болза, арай сооксумаар, кыштың баштайгы тыныжы кээп турар хүн болду. Ынчалза-даа байырлал шинчилиг кеттингеннер хоорай траспорту-биле-даа, чадаг-даа хоорайның төвүнче, Арат шөлүнче, уурук-сууруктап кээп турду.

«АРЫГ ЭРИК» ДЕП АКЦИЯ

Тыва – арыг-силигниң девискээри

Географтыг диктант «Мээң чуртум – Россия»

Ноябрьның 1-де, Орус география ниитилели бодунуң 170 чыл оюнга тураскаадып, Россия Федерациязының бүгү регионнарынга «Бирги бүгү Россияның география диктантызы» деп акцияны организастап эрттирген.

ЭРГЕЛЕЛ 70 ЧЫЛДААН

Тыва Арат Республика ССРЭ-ниң хүрээлеңинге кирген соонда, республиканың бүгү булуңнарынга ортумак школалар ажыттынып, аңаа ажылдаар өөредилге шугуму-биле ханы билиглиг, тускай эртемниг башкылар дыка хе

Страницы