1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

АҢГЫ-БАШКА БОЛЗА-ДАА, АМ-ДАА ЧОННАР АРАЛАШПЫШААН

Мерген биле Татьянаның студент чылдары улуг Совет Эвилели буступ буураан, чүү-даа орта билдинмес, дүвүрээзинниг, хоозуралдыг, сандараашкынныг үелер-биле капсырлашкан.

ТООЛЗУГ ОРАН – ТОЖУ

Журналистиң орук демдеглели

ЧАЖЫТ «ДYЛГYYРЛЕРИ» КАЙДАЛ?  

МӨҢГЕ ТУРАСКААЛГА МӨГЕЙИГ

Октябрь 30 — политрепрессиялардан когарааннарның сактыышкын хүнү

ХОВАР МЕРГЕЖИЛДИГЛЕР

Октябрь 31 – имнээр очулдурукчунуң хүнү

АЖЫК КИЧЭЭЛДЕРГЕ ОЛУРУШКАН

Тыва Республиканың  Хөй-ниити палатазының Тес-Хем кожуунга хүнү

Аяс Данзырынның чырыткылыг адынга

Тыва Республиканың алдарлыг артизи Аяс Данзырынның 40 хар харлаан юбилейи-биле холбаштыр ооң чырыткылыг адынга тураскааткан республика чергелиг хөөмейжилерниң «Хөөмей – чоргааралым» болгаш «Алдын согун» деп эстрада ыры мөөрейлерин Тес-Хем кожуун чагыргазы, Тыва үндезин

ЧААРТЫЛГАЛАР ЭВЭЭШ ЭВЕС

ТКУ-нуң көдээ ажыл-агый факультединде

Интервью

ЧААРТЫЛГАЛАР ЭВЭЭШ ЭВЕС

ТКУ-нуң көдээ ажыл-агый факультединде

Интервью

ТООЛЗУГ ОРАН — ТОЖУ

орукка чугаа

ТВ деп хуулгаазынның тергиини

Эки кижилер дугайында

Страницы