1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН КАРА-ООЛ: «Хөгжүлдевиске географтыг байдалды ажыглаар ужурлуг бис»

«Комсомолкага» Тываның Баш­тыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол аалдап барып чораан. Бодунуң регио­нунда амыдырал дугайында ол “КП”-ниң радиозунга чугаалаан.

Хөй-ниити палатазы – Тес-Хемде

Эрткен неделяда Тыва Республиканың  Хөй-ниити палатазының хүнү Тес-Хем кожуунга болуп эрткен.

ХООЙЛУНУ ЧӨПТҮГ САГЫЫР

Кызыл хоорайның мэри­ниң эрге-хоойлу талазы-биле оралакчызы Сергек Сергеевич Хертек, аныяк-даа бол, дуржулгалыг удуртукчу. Республиканың эң хөй чурттакчылыг хоорайы Кызылдың эрге-хоойлу талазы-биле ажыл-херээ ооң чидиг айтырыглары-биле ажылдап турар.

Рубрика: 

ХООЧУН БҮДҮРҮЛГЕ

Кызылдың (пассажирлер) автотранс­порт бүдүрүлгези — бистиң республикада бо адыр талазы-биле эң-не хоочун бүдүрүлгелерниң бирээзи.

Рубрика: 

«Дириг ном» болган этнограф эртемден

Мен бодум 1969 чылдың апрель айдан эгелеп билдингир эртемден М.Б.Кенин-Лопсан-биле кады ажылдап, оон өөренип, арга-сүмезин ап чордум, ам кады кырыдывыс. Ол — езулуг «дириг ном» кижи.

Хүреш – тыва кижиниң сүлде-сүзүү

Бо 2015 чылдың Наадымының бүдүүзүнде В.К. Кара-Монгуш телевизорга: «Наадымның кандыг эрткенин чон тыва хүрештиң эрткенинден түңнел кылыр. Хүреш организастыг, бедик шынарлыг эртер болза-ла, Наадым эки эрткен деп санаттынар» — диди. Ында шын черле бар.

Рубрика: 

АЛДАРЛЫГ АЖЫЛДАКЧЫ

Мергежилиниң тергиини

ТӨРЭЭН ЧЕРИНИҢ ТӨЛЕПТИГ ОГЛУ

Төрээн Тывам, төрел чонум ханы чаңгыс

Төөгүзүнден төрел-бөлүк,  хини тудуш.

Ынчалза-даа Мөңгүн-Тайгам арбын чону,

ЧАЗЫП БОЛБАС МЕРГЕЖИЛДИҢ КИЖИЗИ

Октябрь 19-та Россияның Истелге комитединиң органнарының криминалистери бо албанның тургустунганындан бээр чылдаанын демдеглеп турган.

Рубрика: 

Уран кыс удазынга ораашпас

Тываның күрүне университеди 20 чыл оюн демдеглээн

Страницы