1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

МЕДЭЭЛЕР

ФЕДЕРАЛДЫГ ӨНЧҮЖЕ ШИЛЧЭЭН

Рубрика: 

ДЕТКИМЧЕЗИН КӨРГҮСКЕННЕР

Рубрика: 

"АЖЫЛЫМГА ЧОРГААРЛАНЫР МЕН"

Мерген МОНГУШ 2003 чылда РФ-тиң ОБЯ-зының Тыва Республикада дилеп-камгалаар албанынга ажылдап кирген. Оон бээр бо хүннерге чедир чеже кижилерни ол сугдан, хат-дүвүден камгалавады дээр! 

ОВЕРСАЙЗ, МИЛИТАРИ...

Чараш кыстар келир чылдың модазын баш бурунгаар билип алыксаар болгай. Ынчангаш 2017 чылдың модазында кандыг өскерилгелер, онзагай чаа чүү барыл дээрзин мода «сүрерлерге» таныштырар-дыр бис.

ШИВИЖИКТИҢ САЛЫМ-ЧОЛУ

Чечен чугаа
 

ХИЛИНЧЕКТИГ ХЕЙ

ӨГНҮҢ ТЫВЫЛГАНЫ

ТООЛЧУРГУ ЧУГАА

ЫРЫ, ШҮЛҮКТЕР

ЧААШКЫН ӨТТҮР
Кударанчыг орай күзүн
Кудай хиндии бораңнады
Куюм чаъстың аагынга
Куду чүрээм уярады.
Эртинелиг эзим-арга
Ээнзиреп калган ышкаш,

ЧЕМПИОННАР ИЛЕРЭЭН

Чоокта чаа Кызылдың «Авто­мобилист» спорт залынга каратэниң каратэ-до хевиринге республика чергелиг маргылдаа болган.

Рубрика: 

55 АЪТТЫ ДАМЧЫДЫП БЕРГЕН

Тывада 55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригадазынга тураскааткан хүндүткелдиң езулалын декабрь 21-де Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга эрттирген. 

Страницы