1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ЭРТЕМ-БИЛИГЖЕ ЧҮТКҮЛ УЛУГ

ОЮН-ТОГЛААЛЫГ ЧАА ЧЫЛ КЕЛДИ!

НЕДЕЛЯНЫҢ БОЛУУШКУННАРЫ

ЧАЙЫНДЫЛАП ЭГЕЛЭЭН
 

Рубрика: 

ЧОГААДЫКЧЫ, ТЫВЫЗЫК ДАҢГЫНА

АЖЫЛГА, СПОРТКА-ДАА БИРГИ ЧЕРДЕ

Эрткен неделяда «Тайга» станциязынга Тываның орук ажыл-агыйының ажылдакчыларының кышкы спартакиа­дазы болуп эрткен. Ону орук ажыл-агыйының 80 чыл оюнга тураскаадып, «Тываның оруктары» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилел организастап эрттирген.

Рубрика: 

"ӨГ-БҮЛЕ" АССОЦИАЦИЯЗЫ - ЭРТЕМ ТӨВҮ

Рубрика: 

КИЖИ АДЫНГА ХУМАГАЛЫГ БОЛУР

ҮШ ҮНЕ

МАЛ ААРЫГЛАРЫН БОЛДУРБАС ДЭЭШ...

МООЛДАРНЫҢ СОНУУРГАЛЫН ОТТУРГАН

Страницы