1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ДАРГА ЧОК ЧАГЫРГАЛАР

Суму чагыргаларының даргаларын конкурс эрттирип тургаш томуйлаарын Төлээлекчилер хуралдарынга хүлээндирерин прокуратура суд дамчыштыр чедип алыр. 

Рубрика: 

АЖЫ-ТӨЛДҮҢ АЗЫРАЛЫНГА ӨМЕК-ДӨМЕК

Рубрика: 

ШЫНАРЫ УЛАМ ЭКИЖЭЭН

Баштайгы базымын 2013 чылда эгелээн «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернатор төлевилели республиканың сайзыралынга улуг салыышкынны киирип  турарын Кызылдың Сүбедей аттыг спорт ордузунга күзүн болган делгелге-ярмарканың түңнелдеринден херек кырында көрдүвүс.

ЧАА ЧЫЛДЫ АМЫР-ТАЙБЫҢ ЭРТТИРЕР ДЭЭШ

МЕДЭЭЛЕР

АЖЫЛЧЫН БӨЛҮКТҮҢ ХУРАЛЫ
 

Рубрика: 

ЧҮТКҮЛ-СОРУУ КЫЗЫГААР ЧОК

Рубрика: 

ХӨЙ АКША АПТАРЫН БОДАП ЧОРУУР

Тыва улус ук-төөгү­зүн­ден оран-делегейинге, чер-чуртунга чүдүп, аржаан суг­ларын дагып, шажын-чүдүлгезин шын сагып чораан. 

Рубрика: 

БОЙДУЗУ КААС БОРА-ТАЙГАМ

АЛДАРЛЫГ ТРЕНЕРГЕ ТУРАСКААДЫП...

Рубрика: 

ЧАҢЧЫЛ ЧАРАШТА - ЧОРГААР, КИЖИ ЭКИДЕ - ДЫШ

Аалга кирген кижи аяк эрии ызырар ...  (үлегер домак). 

Страницы