1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

АЯК ШАЙНЫ ААРТАП ОРА...

Демир-үжүк шенелдези
БАШТАЙГЫ ШҮЛҮК
 

МЕРГЕН УГААННЫГ КОНФУЦИЙ

Ол Чөөн Азияның шылгараңгай угаанныгларының бирээзи, кыдат философия эртеминиң үнде­зилекчизи, политик. Бистиң эраның 551 чылдың август 27-де Кыдаттың Шантунг можузунга төрүттүнген. Чуртталганы бөдүүн болгаш езулуг деп кыдат мерген угаадыгда бижээн.

ШҮЛҮКТЕР КОЛОНКАЗЫ

ӨСТҮРЭЭЛИ
Тайга черниң малы болгаш
Талыгырдан сүрлүг көстүр.
Тыва чонум чоргааралы
Тывызыксыг сарлык малым.
Кадыр-ием, хая-дашка
Халып-маңнап турда көөрге,

ҮШ ТАЛАНТ - ҮШ САЛЫМ

«Чогаадыкчы чорук ыдыктыг ынакшылдан хей-аът алыр».
Б. А. Астафьев.

ТЕРЕ-ХӨЛДҮҢ КАДЫННАРЫ

ТӨРЭЭН ТЫВАВЫСКА - ТҮҢНЕЛДИГ АЖЫЛ-ИШТИ БОЛГАШ АНЫЯКТАРГА КҮЧҮ-КҮШТҮ!

Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге)
республикада ажыл-херектерниң байдалының болгаш 2017 чылда иштики политика дугайында 

ШЫННЫ ЧАЖЫРАРГА КӨСТҮ БЭЭР

МЕГЕ ӨЧҮК БЭЭР БОЛЗА
 
Кеземче херээнге каразыттырган кижиниң үүлгедиин бодунга алыр деп турган херечиге хамаарыштыр кеземче херээн оттурган.

СОЦИАЛ ЧЕТКИЛЕР ДАМЧЫШТЫР...

Амгы эртем-технологияның сайзы­раңгай үезинде соталыг телефон, смартфон, интернет амыдыралдың бир чарылбас кезээ болу берген. 

ЭМЧИНИҢ СҮМЕЛЕРИ

ЧАШ УРУГЛАРНЫҢ КАДЫКШЫЛЫ
 
Төрүттүнген соонда, ийи-үш дугаар хонуунда чаштарның баш­тай арнынга, ооң соонда өске кежинге кызылзымаар бичии үүрмек шивишкилер тыптып келир. 

ТЫВА КЫС ТЕРГИИДЭЭН

Страницы