1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ТААРЫМЧАЛЫГ БАЙДАЛДЫ ТУРГУЗАР ДЭЭШ...

Рубрика: 

ЧАГЫДЫЛГА-2017

БОДАЛДАРЫМ СОЛЧУР ХООЧУН ӨҢНҮҮМ
 

ХААКЧЫЛАР ЧАРЫШКАШ...

Чоокта чаа Шагаан-Арыг хоо­райга республиканың арга-арыг ажылдакчыларының аразынга хаак маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа Барыын-Хемчик биле Тожудан аңгыда, шупту кожууннар киришкен.

Рубрика: 

АДА-ЧУРТ МААДЫРЛАРЫНГА МӨГЕЙИГ

БОГДА-КЕГЭЭННИ ТОДАРАТКАН

Рубрика: 

АЛБАН ЧЕРЛЕРИНГЕ БЫЖЫГЛААН

АРГА-ШИНЭЭВИС БАР-ДЫР, ЭРЗИНЧИЛЕР

ЭРЕС-КЕЖЭЭ БОЛУРГА, УЛУГ НАЗЫЛААР

УЛУГ БАШКЫВЫСТЫҢ СҮМЕЛЕРИ

Тыва улустуң «Кижи болуру чажындан» деп үлегер домаанда ханы утка-ла бар. Бистиң аравыста ажы-төлүн кижизидериниң талазы-биле өг-бүлезинге, дөргүл-төрелинге, чонунга үлегерин көргүзүп, арга-сүмезин берип чоруур ада-иелер эвээш эвес. 

МАЛЧЫННАР-БИЛЕ АРГЫЖЫЛГА АМ-ДАА БЕРГЕ

Страницы