1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ЭҢ-НЕ СУРАГЖААН ТЫВА КИЖИ

РОСГВАРДИЯ: ШИЛИЛГЕ ШЫҢГЫЫ

Рубрика: 

БҮРҮТКЕДИП АЛЫРЫ ЧУГУЛА

Рубрика: 

СОЦИАЛ ХҮЛЭЭЛГЕЛЕРНИ БАРЫМДААЛААН

2017 чылда болгаш 2018-2019 чылдарның планныг үезинде республика бюджединиң дугайында хоой­лу төлевилелиниң  хөй-ниити дыңнаашкыннары Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) болган. 

ЧАА ПРОГРАММАНЫ БАДЫЛААН

Тыва Республиканың Чазаа 2016 чылдың ноябрь 30-де №518 доктаалы-биле «2017-2019 чылдарда Тыва Республикага транспорт системазын сайзырадыры» күрүне программазын бадылаан. 

МЕДЭЭЛЕР

ТУДУГ МАТЕРИАЛДАРЫН БҮДҮРЕР
 

Рубрика: 

ҮҮР-САЙЫРНЫ САЙЗЫРАДЫП ТУРАР

ШИВИ КЕЗИП БОЛБАС

Күрүнениң арга-арыг камгалакчылары Чаа чыл бетинде чаш шивини камгалаар ажылын күштелдирген.

БИЛИР СИЛЕР БЕ?

БАЙ-ШЫДАЛДЫГ БОЛУР ДИЗЕ…
  • Акша хавы аар өр­тектиг болгаш арыг хөмден кылган болур ужурлуг.

Рубрика: 

ЧАГ ТЫПКАН БӨРҮ

(Француз тоол)
Чимзенип, тояап чораан бөрү чагга таваржы берип-тир. Чогум ол аштавайн чораан. Чагны чыттап, аңдара-дүңдере иткилээн: 

Страницы