1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ЭҢ ААР ӨРТЕКТИГ ЧУРУКЧУ

ФРАНЦУЗ ДУХИ

ТАРАА АЖЫЛЫНГА ЧАА КӨРҮШ ХЕРЕК

2017 чылдың часкы хову ажылдарын организастыг эрттирериниң талазы-биле хемчеглерниң дугайында Таңды кожуунга болган үнүүшкүннүг хуралга чугаа­лашкан. 

РОССИЯНЫҢ СПОРТ МАСТЕРИ ШКОЛАЧЫ

Төрепчи Доңгак – Ак-Довурактың №1 школазында 11 «а» класстың өөреникчизи. Ол эге класс­­тардан тура-ла өөре­дилгезинге кызымаккайы база спортка хандыкшыл­дыы-биле өске эш-өөрүн­ден ылгалып,  башкыларынга мактаттырып эгелээн. 

УК-ЫЗЫГУУРУНДАН МАЛЧЫН

ПАРЫГЫВЫС ЧААГАЙЖЫААЛ

Рубрика: 

БУЯННЫГ КЫС МИРАБЕЛЛА

ЧАА СПОРТ КЛУВУ

Рубрика: 

КАДЫКШЫЛДЫҢ 1000 БАЗЫМЫ

Тывада туберкулез аарыын­­дан аарып турар улустуң саны хөй боорга, Республиканың туберкулезка удур диспан­сериниң ажылдакчылары чурттакчы чон аразынга бүдүн чыл дургузунда удаа-дараа лекцияларны номчуп, тайылбыр ажылдарын чорудуп турар. 

ХООЧУННАР ДАРГАЗЫ

Рубрика: 

Страницы