1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

КИЧЭЭНГЕЙДЕ - БАЛЫК ТЫВЫЖЫ

Рубрика: 

ШОЛБАН КАРА-ООЛ:"РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА БИЛЕ ПАРЛАМЕНТИЗИНИҢ АРАЗЫНДА БОТТУГ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГАНЫ ААЖОК ҮНЕЛЭЭР МЕН"

Тываның Баштыңы Шолбан­ Кара-оол июнь 13-те, Тыва Рес­пуб­ликаның Дээди Хуралының (парламентизиниң) алдыгы (час­кы) сессиязының түңнел — сески хуралынга илеткел кылган. Ооң чугаа­зының бүрүн сөзүглелин мында киирдивис:

КАДЫК МАГА-БОТ, САГЫШ-СЕТКИЛ...

Бүгү-делегей болгаш Россия деңнели-биле алырга, бедик чедиишкиннер чедип алган кижилерниң кадыкшылынче кичээнгейи – чуртталгазының бир кол өзээ. Бодун сайзырадыр бо арганы олар культураның бедик деңнелин чедип алыр аргазы деп биле бергеннер. 

ТЕРГИИН ЭКИ ТҮҢНЕЛДЕРНИ КӨРГҮСКЕННЕР

Рубрика: 

ТУСКАЙ МЕРГЕЖИЛДИҢ ИШЧИЗИ

Рубрика: 

АРНЫНДА ХҮЛҮМЗҮРҮГ ЧАЙНААН

Кижиниң арын-шыра­йын чараш, маңган ак, кадык диштер каастап турар. Улуг-даа, бичии-даа улустуң чайынналып чоруур хүлүмзүрүүн көргеш, кижиниң сагыш-сеткили чайгаар-ла көдүрлүп келир.

2017 ЧЫЛ. ВЛАДИМИР ПУТИН-БИЛЕ ДОРТ ШУГУМ

2017 чылдың июнь 15-те Россияның Президентизи Владимир Путин 15-ки дорт шугумун эрттирген.
Президентиниң чугула медег­лелдерин болгаш дорт шугумга харыыларын кысказы-биле онлайн-репортажындан очулдуруп парладывыс.

Рубрика: 

САЛЫМ-ЧАЯАНЫНДАН ШЫЫРАК ЭМЧИ

КИЧЭЭНГЕЙДЕ - ӨГ-БҮЛЕ, ИЕ-ЧАШТАР КАМГАЛАЛЫ

Рубрика: 

РОССИЯ ТУГУ - ДӨГЭЭНИҢ ШЫПШЫЫНДА

Рубрика: 

Страницы