1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

БУРУНГААР ХӨГЖҮЛДЕГЕ УЖУР-ДУЗАЛЫГ

Тыва регионалдыг салбырның бир дугаар кежигүннери.

ЧЕДИИШКИННИГ, ҮРЕ-ТҮҢНЕЛДИГ...

2017 чылды Тывага Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаан. Республиканың аныяктары бо чылын аңгы-аңгы шуулганнарга, фес­тивальдарга киржип, найысылал, кожуун, сумуларның хөгжүлдезинге буянныг болгаш ажыктыг ажыл-херээн кылганнар.

ЧУРТТАКСАНЧЫГ ЧЫРАА-БАЖЫ

Адалар чөвүлелиниң кежигүннери Белек, Малина Монгуштарның өг-бүлезинде аалдап келгени.
 

Рубрика: 

КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГАНЫ БЫЖЫГЛААР

Декабрь 20-ниң хүнүнде Тываның күрүне университединге энергетиктер хүнүн уткуштур "төгерик стол" бо­луп эрткен.  Тываның элек­троэнергиязының амгы үеде кандыг байдалда ту­ра­рын база келир үеде сайзыралының дугайында аңаа чугаалашкан. 

Рубрика: 

ӨЗҮЛДЕЛИГ ЧЫЛ БОЛГАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол.
 
«Тыва» КТРК-га бодунуң интервьюзунга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол төнүп турар 2017 чылга үнелелди берген.

ДЕТКИИР, АЖЫЛГА ХААРА ТУДАР

ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

УЛУСЧУ ФРОНТ - РОССИЯ ДЭЭШ

Рубрика: 

КАРА АЛДЫННЫҢ ӨРТЕК-ҮНЕЗИ

Рубрика: 

ТҮҢНЕП, АЛГАП МАКТААН

Эртип турар чылда тыва спортчуларның чедиишкиннери болгаш тиилелгелери элбек болган. Олар 900 ажыг регион, Бүгү-россия база делегей чергелиг маргылдааларга киржип, 240 медальга, ооң иштинде 86 алдын, 67 мөңгүн, 87 хүлер медальдарга төлептиг болган.

Рубрика: 

Страницы