1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ЭЛЭЭДИ МӨГЕЛЕР ХҮРЕЖИ

Рубрика: 

"АЗИЯ ТӨВҮНДЕ ХӨӨМЕЙ"

Август 14-түң хүнүнде Азия төвүнүң девискээринде «Хаанның аңнаашкыны» тураскаалының чанынга ийи дугаар болуп эртип турар бүгү делегей чергелиг «Азия төвүнде хөөмей» фестивальдың байырлыг ажыдыышкыны болган.

ТЫВАНЫҢ МАЛЧЫННАРЫНЫҢ ТОСКУ СЪЕЗДИЗИ

ТЫВА КҮРҮНЕНИҢ ҮНДЕЗИЛЕКЧИЗИНГЕ МӨГЕЙИГ

Тыва Арат Республиканың тургузукчузу Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга мөгейиг езулалы август 15-те болган. Аңаа ажылчы чон, күш-ажылдың хоочуннары, күрүне органнарының төлээлери, Тыва Республиканың үстүкү эрге-чагыргазының удуртукчулары киришкен.

Рубрика: 

ХОЙЛАРЫМ АТТАРЛЫГ БОЛУР

Час. Аяс ак-көк дээрде алдын-сарыг хүннүң шонган херелдериниң чылыы-даа аажок. Аңаа таалаан дег, чадагай кажаа­да чаш хураганнар өрү, куду дешкилежип, маңнажып тургулаан. Оларның аразында додарлап каан хөректээштиг бичии курзук оол авазы-биле чоруп турган.

"СПОРТ - ЧАЖЫМДАН-НА ЧАРЫЛБАЗЫМ ШЫНЧЫ ӨҢНҮҮМ"

Рубрика: 

БИЧЕ БУУРАЙ ЧОННАРНЫҢ БАЙЫРЛАЛЫ

Рубрика: 

КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРГЕ АЛДАР БОЛГАШ МАКТАЛ!

Эргим чаңгыс чер-чурттуглар! 
Республиканың хүндүлүг аалчылары!

Рубрика: 

ТӨӨГҮЗҮН СУРАП ЧОРДУВУС

Шивээниң төөгүлүг артынчызы.
 

ЧАЛГАА ЧОРУКТАН АРАГАЛААР

Республиканың «Деткимче» ачы-буян­ төвүнүң даргазы Буян Богбалдайович Ооржак.

Страницы